Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Τροπολογία Στέφανου Σαμοΐλη για την οριστική εκκαθάριση του χαρατσιού ΕΕΤΑ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Τροπολογία Στέφανου Σαμοΐλη για την οριστική εκκαθάριση του χαρατσιού ΕΕΤΑ.
Ευθεία πρόσκληση στους βουλευτές Κέρκυρας κ.κ. Δένδια και Γκερέκου, να ψηφίσουν την Τροπολογία.
 
Κέρκυρα, 04/08/2014

Τρεις μήνες περιμένουμε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, για να καταθέσουμε την Τροπολογία που αφορά στην οριστική εκκαθάριση του υπέρμετρα επιβαρυμένου ΕΕΤΑ λόγω εσφαλμένων συντελεστών στην Κέρκυρα.

Η ευκαιρία μας δόθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες, με το Πολυνομοσχέδιο – έκτρωμα στη βουλή (θα ψηφιστεί πιθανότατα την Τετάρτη 06-08-14). Η Τροπολογία που κατατέθηκε, πήρε γενικό αριθμό 1676 και ειδικό 258. Την έχουμε ήδη αποστείλει προσωπικά στους κ.κ. Δένδια και Γκερέκου, και τους καλούμε δημόσια να λάβουν θέση και να ψηφίσουν την Τροπολογία. Η κα Γκερέκου άλλωστε, είχε δημόσια ανακοινώσει ότι διευθέτησε το πρόβλημα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (γεγονός φυσικά που δεν ισχύει). Αν λοιπόν νιώθουν έστω την παραμικρή ευθύνη απέναντι στο λαό της Κέρκυρας και αν δεν θέλουν να επιδίδονται σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα “ιδού η Ρόδος”, που λέει και ο λαός.

Η υπόθεση με το υπερκοστολογημένο χαράτσι, ήταν ένα φιάσκο των Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, του ΔΕΔΔΗΕ, του  Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν  ολοφάνερη η πρόθεσή τους να εξαπατήσουν τους πολίτες της Κέρκυρας, με τη δικαιολογία της άμεσης εισπρακτικής αναγκαιότητας. Για άλλη μια φορά, θύμα είναι ο λαός που κλήθηκε να πληρώσει διπλά και τριπλά ένα άδικο χαράτσι.

Αναλυτικά η κατατεθείσα Τροπολογία έχει ως εξής:
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4046/2012, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Ρύθμιση και αποκατάσταση της υπέρμετρης επιβάρυνσης του επιβαλλόμενου Ε.Ε.Τ.Α. [ν. 4152/2013] λόγω εσφαλμένων συντελεστών στους Δήμους».
Α. Αιτιολογική Έκθεση

Παρά την επί της αρχής πολιτική διαφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την άδικη επιβολή του Ε.Ε.Τ.Α. (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων) δια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οφείλουμε να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση και της περαιτέρω άδικης επιβολής υπέρμετρου Ε.Ε.Τ.Α. του 2013 εξαιτίας αντικειμενικά εσφαλμένων χειρισμών και υπολογισμών. Το πρόβλημα αφορά σε αρκετούς δήμους της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της Κέρκυρας. Κατ' αντιστοιχία το ίδιο ισχύει και για το Δήμο Λευκάδας. Ο Δήμος Κέρκυρας, στην αρχή έστειλε εμπρόθεσμα τα στοιχεία των τιμών ζώνης δεκάδων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων σε λάθος όμως υπηρεσία και στη συνέχεια έστειλε τα ίδια στοιχεία σε σωστή υπηρεσία αλλά εκπρόθεσμα. Εξαιτίας αυτής της κωλυσιεργίας το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έλαβε υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. πολύ μεγαλύτερες τιμές ζώνης από το κανονικό.

Το ζήτημα αυτό, δημιούργησε μείζον κοινωνικό θέμα για χιλιάδες πολίτες του Δήμου Κέρκυρας που υποχρεώθηκαν να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερο ποσό Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγματι οφειλόμενο.

Δέκα μήνες αργότερα, το ΦΕΚ 750 Β' (Απόφαση του Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων, αρ. 1: “Διορθώσεις λαθών Ε.Ε.Τ.Α. από υπαιτιότητα των Δήμων”) που δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου 2014, επισημαίνει ότι η διόρθωση στο Ε.Ε.Τ.Α. θα αφορά αποκλειστικά τους υπόχρεους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης λαθών μέχρι την 15/5/2013.

Ουσιαστικά, η εν λόγω Απόφαση δεν επιλύει το ζήτημα καθόσον έδινε περιθώριο υποβολής της αίτησης διόρθωσης μόνο έξι ημέρες (η δημοσίευση του ΦΕΚ 107 Α' του ν. 4152/2013 έγινε την 09/5/2013) αφετέρου οι πολίτες ήταν αδύνατο να γνωρίζουν αν τα στοιχεία με τις τιμές ζώνης που προσδιορίστηκαν στην Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κέρκυρας [αριθ. 17-549/20-12-2012] είχαν τελικά κατατεθεί σωστά και εγκαίρως στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Δικαιολογημένα λοιπόν, κανείς από τους χιλιάδες υπόχρεους δεν υπέβαλε την αίτηση διόρθωσης.

Συνεπώς το πρόβλημα παραμένει, χωρίς να αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος των πολιτών που  επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα από το επιβαλλόμενο Ε.Ε.Τ.Α.

Την ευθύνη για τη διαδικασία ανακαθορισμού και νέας εκκαθάρισης του Ε.Ε.Τ.Α., φέρει αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων [περίπτωση 16 της υποπαρ. Α.7 του άρθρου πρώτου του ν. 4152 / 2013 (ΦΕΚ A’ 107 / 09-05-2013)].

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Να προστεθεί στο σχέδιο νόμου στο Μέρος Α' “Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών” στο Άρθρο 1, άρθρο με τίτλο «τροποποίηση διατάξεων», ως ακολούθως:
«1. Η διάταξη της περιπτ. 5 της υποπαρ. Α.7 του άρθρου πρώτου του ν. 4152 / 2013 (ΦΕΚ A’ 107 / 09-05-2013)  αντικαθίσταται με το εξής:
... (ίδιο) ... . Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσέρχονται μέχρι την 30-09-2014 στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήμοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιλαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων και σε περίπτωση λάθους, προβαίνουν σε διόρθωσή τους, με την αποστολή των ορθών στοιχείων στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι την 30-10-2014. Στις ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνουν και τις διορθώσεις που επήλθαν στα στοιχεία των ακινήτων, μετά από τις  αιτήσεις των ενδιαφερομένων πολιτών.  Εάν διαπιστωθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι, με υπαιτιότητα των δήμων, έχουν αποσταλεί στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανακριβώς τα στοιχεία ή δεν έχουν αποσταλεί καθόλου ή δεν έχουν αποσταλεί εγκαίρως, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α., με αποτέλεσμα την επιβολή μεγαλύτερου ποσού Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγματι οφειλόμενο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α. μέχρι την 30-12-2014. .... (ίδιο) ... . Οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρούσας ”.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη ψήφιση του παρόντος νόμου.»
 
Στέφανος Σαμοΐλης
βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου