Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Καταγγελίες για άσκηση βίας σε βάρος ανήλικου αλλοδαπού στο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας


ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-           Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
-           Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-           Υγείας

Αρ. Πρωτ. 707/5758/28-01-14

Θέμα: Να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι καταγγελίες περί άσκησης ψυχολογικής και σωματικής βίας εις βάρος ανήλικου αλλοδαπού, στο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας.

Τα Αγαθοεργά Ιδρύματα της νήσου Κέρκυρας, χαρακτηρίζονται ως ιδιόρρυθμα τοπικά ιδρύματα ΝΠΔΔ που προεδρεύονται από το Δήμαρχο της Κέρκυρας και τα ίδια είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκτέλεση του κοινωφελούς τους σκοπού. Είναι γνωστό ότι ενισχύθηκαν με ευεργετικές δωρεές και κληροδοτήματα, όπως είναι γνωστό ότι διαχειρίζονται υψηλά ετησία έσοδα. Παρόλα αυτά, το καθεστώς υπολειτουργίας τους εγείρει ερωτηματικά, τόσο για την ορθή διάθεση των οικονομικών πόρων, όσο και για το βαθμό  αποτελεσματικότητας της διοίκησής τους.

Αφορμή για την παραπάνω διαπίστωση, αποτέλεσαν οι καταγγελίες πολιτών και εκπαιδευτικών, για την άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας από το προσωπικό του Ορφανοτροφείου, εις βάρος κάποιων ανήλικων αλλοδαπών τροφίμων. Η υπόθεση επικεντρώθηκε στο πρόσωπο ενός μικρού αλλοδαπού ηλικίας 14 ετών, αρχικά θύμα ενδοοικογενειακής βίας και εν συνεχεία τρόφιμο του Ιδρύματος. Οι τελευταίες πληροφορίες,   είναι ότι το παιδί, τόσο με απόφαση του ΔΣ των Αγαθοεργών όσο και με απόφαση της Εισαγγελέως, απομακρύνθηκε από το Ορφανοτροφείο, μακριά από τα δυο μικρότερα αδέλφια του που παρέμειναν στο Ίδρυμα, χωρίς κάποιος να εγγυάται για την ασφάλειά του.

Επειδή η  υπόθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, εμπλέκει πολλούς φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα και απαιτεί τη μέγιστη λεπτότητα για την προστασία και το συμφέρον του παιδιού.

Επειδή δημιουργεί ερωτηματικά το γεγονός ότι, ενώ ο μικρός τρόφιμος αλλοδαπός κατήγγειλε άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας εναντίον του, εν τέλει, βρέθηκε ο ίδιος “κατηγορούμενος” και έχει ήδη απομακρυνθεί από το Ορφανοτροφείο.

Επειδή, το Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας κατά την εξέλιξη των γεγονότων δεν διέθετε μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό κλπ), που θα μπορούσε αφενός να αποτρέψει τέτοιες εξελίξεις και να υποστηρίξει κατάλληλα ένα παιδί που ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αφετέρου να αξιολογήσει επιστημονικώς την κατάσταση. Αντίθετα, ουδεμία εκ των τεσσάρων υπαλλήλων του Ορφανοτροφείου, δεν διαθέτουν κανένα πτυχίο ή ειδίκευση που να καλύπτει τις παιδοψυχολογικές και ευρύτερα παιδαγωγικές ανάγκες των μικρών τροφίμων του Ιδρύματος.

Επειδή, θεωρούμε αδικαιολόγητο το γεγονός, το Ίδρυμα, να μην έχει φροντίσει να   εξασφαλίσει σε κάποια από αυτά τα παιδιά, τα στοιχειώδη νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής στη χώρα μας.

Επειδή, ο μικρός αλλοδαπός κινδυνεύει – αν δεν υπάρξει εγκαίρως η σωστή μέριμνα – να καταλήξει στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ή ακόμα και στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών της Κόνιτσας. Αυτό το γεγονός θα αποτελούσε την πλέον απευκταία λύση.

Επειδή, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα το άρθρο 24 του 2007/C 303/01: “Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού”.

Επειδή στη συγκεκριμένη υπόθεση, το πραγματικό αίτιο πρέπει να ανιχνευτεί στους χειρισμούς της  Διοίκησης του Ορφανοτροφείου και όχι – όπως εξελίσσεται – στα παιδιά ή το προσωπικό του Ιδρύματος, αφού το προφανές πρόβλημα είναι η έλλειψη επιστημονικού και γενικά κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού.

Επειδή, το Ορφανοτροφείο είναι ένας εξαιρετικά σημαντικά θεσμός, που δεν έχει όμως καταφέρει να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία, την ευρύτερη εκπαιδευτική, πανεπιστημιακή, πολιτιστική και αθλητική κοινότητα του νησιού. Το γεγονός αυτό από μόνο του, θέτει ενστάσεις για τη φιλοσοφία του Ιδρύματος και προβληματίζει για τους στόχους και τις προοπτικές που θέτει το ΔΣ των Αγαθοεργών για το Ίδρυμα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :
 1. Βάσει ποιας επιστημονικής γνωμοδότησης και ποιας τεκμηριωμένης αιτιολόγησης, το Δ.Σ. του Ιδρύματος, αποφάσισε την απομάκρυνση του αλλοδαπού τροφίμου από το Ορφανοτροφείο;
 2. Γιατί η παραπομπή του παιδιού στο ΚΕΨΥ έγινε μετά από παρέμβαση της Εισαγγελέως - την οποία προκάλεσαν οι καταγγελίες του παιδιού - και όχι μετά από απόφαση του Ιδρύματος, εφόσον σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διοίκησής του παρατηρήθηκε  αποκλίνουσα συμπεριφορά του παιδιού στο παρελθόν;
 3. Πως τεκμηριώνει η Εισαγγελέας και το ΔΣ του Ιδρύματος, ότι η απομάκρυνση του παιδιού, δεν βλάπτει τη ψυχική του υγεία, αντίθετα, είναι η καταλληλότερη και επιστημονικά η ενδεδειγμένη λύση για την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού;
 4. Ζητήθηκε η συνδρομή του συνηγόρου του παιδιού;
 5. Για ποιο λόγο, το Ορφανοτροφείο δεν διέθετε μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό επιβεβλημένο από το χαρακτήρα του, αναγκαίο για τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εκπαίδευση των τροφίμων, παρά καλύπτονταν από αποσπασματικές μηνιαίες συμβάσεις εργασίας;
 6. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για την άμεση ενίσχυση του Ιδρύματος με μόνιμο  ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Ιδρύματος και να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα του σοβαρού και αναγκαίου αυτού θεσμού;
 7. Τι προτίθενται να πράξουν οι ίδιοι και η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, για τη διερεύνηση των καταγγελιών περί άσκησης ψυχολογικής και σωματικής βίας από το προσωπικό του Ορφανοτροφείου, εις βάρος κάποιων ανήλικων αλλοδαπών τροφίμων και ειδικότερα του συγκεκριμένου δεκατετράχρονου αλλοδαπού;
 8. Τι προτίθενται να πράξουν οι ίδιοι και η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, για τη διερεύνηση των ευθυνών του ΔΣ των Αγαθοεργών Ιδρυμάτων της Κέρκυρας, για τη μη εξασφάλιση των νομιμοποιητικών εγγράφων στους μικρούς αλλοδαπούς τροφίμους, ως εκ του νόμου οφείλουν να μεριμνήσουν
 9. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, προκειμένου να υποστηριχτούν οι ανά την Ελλάδα δομές φιλοξενίας, με εξειδικευμένη στελέχωση και εποπτεία, δεδομένου ότι η προστασία του παιδιού συνιστά Συνταγματική υποχρέωση;
Παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα:
 1. Την Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, με την οποία ορίστηκε η αποπομπή από το Ορφανοτροφείο, του συγκεκριμένου αλλοδαπού τροφίμου. Μαζί με αυτήν, να καταθέσουν και την όποια συνοδευτική γνωμοδότηση επίσημου επιστημονικού φορέα, που αποφαίνεται για την ορθότητα της πράξης αυτής.
 2. Την Έκθεση αξιολόγησης του ΚΕΨΥ Κέρκυρας, που συντάχθηκε κατά παραγγελία της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κέρκυρας και αφορά στον μικρό τρόφιμο αλλοδαπό του Ιδρύματος.
 3. Τον οικονομικό προϋπολογισμό του τελευταίου έτους (κύκλο εργασιών, ισολογισμούς, έλεγχο διαχείρισης - κατανομής εσόδων κλπ)  των  Αγαθοεργών Ιδρυμάτων της Κέρκυρας.
Ο ερωτών-αιτών βουλευτής
Σαμοΐλης Στέφανος

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Αόριστες και ανεπαρκείς οι εξαγγελίες του κ. Ανδριανού για το ΕΑΚ Κέρκυρας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη
Αόριστες και ανεπαρκείς οι εξαγγελίες του κ. Ανδριανού για το ΕΑΚ Κέρκυρας.
Να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο κ. υφυπουργός σχετικά με το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του ΕΑΚΚ

Κέρκυρα, 25/01/2014

Η επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γ. Ανδριανού στην Κέρκυρα, αν και επικεντρώθηκε στα προβλήματα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (ΕΑΚΚ), τίποτε καινούργιο και ουσιαστικό δεν προσέφερε.

Οι υποσχέσεις του υφυπουργού αρκέστηκαν στην επανάληψη των ήδη γνωστών εξαγγελιών του, που περιορίζονται στα “ψίχουλα” ενός κονδυλίου μόλις 600.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2014 για την επισκευή των κερκίδων του ΕΑΚΚ, στην επικείμενη έκδοση άδειας πυρασφάλειας και στην υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κέντρου.

Από υποσχέσεις, όμως, η Κέρκυρα έχει χορτάσει! Η αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης των προβλημάτων και συνολικά όλων των εκκρεμοτήτων του ΕΑΚΚ (στατική ανεπάρκεια, πυρασφάλεια, επισκευή της οροφής του κλειστού γηπέδου μπάσκετ, συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου κοκ) είναι μεγάλη. Αντ’ αυτού, οι υποσχέσεις του κ. Ανδριανού αναφέρονται σε παρεμβάσεις που ΘΑ γίνουν και οι οποίες μόνο “μπαλώματα” συνιστούν.

Για το ζήτημα του προσωπικού και της υποστελέχωσης των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΚ, επίσης δεν υπήρξε καμία ουσιαστική δέσμευση του υφυπουργού, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η επίσκεψή του στην Κέρκυρα έγινε για το θεαθήναι. Εξ ου και οι αποπροσανατολιστικές δηλώσεις του περί «προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού», που απλώς επιχειρούν να… χρυσώσουν το χάπι μπροστά στην απαίτηση των χιλιάδων χρηστών του ΕΑΚΚ να απολαμβάνουν την ασφαλή πρόσβαση και άθλησή τους στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι το ΕΑΚΚ -η σημαντικότερη και απ’ τις ελάχιστες εναπομείνασες δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις μαζικού αθλητισμού στην Κέρκυρα- έχει αφεθεί στην τύχη του, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η έλλειψη στρατηγικής για την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους και για την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού, καθώς και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται περιπτώσεις όπως του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας, καταδεικνύουν την ανικανότητα των σημερινών διοικούντων.

Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης, με ερώτησή του από 25/9/2013, είχε επισημάνει ότι η προκλητική αδιαφορία του κράτους για το ΕΑΚ Κέρκυρας απειλεί τον αθλητισμό του νησιού και επιβεβαιώνει τις υποψίες των αθλητών, των κατοίκων, των φορέων και των εργαζομένων στο ΕΑΚΚ ότι, πίσω από το πρόβλημα υποχρηματοδότησής του και το καθεστώς τεχνητής υποβάθμισής του, υποβόσκει μια έντεχνη διολίσθηση προς την ιδιωτικοποίησή του. Ο κ. υφυπουργός οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να αποκλείσει ευθέως το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας, εξέλιξη η οποία θα μας βρει σθεναρά αντίθετους.

Στέφανος Σαμοΐλης
Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Ο Στέφανος Σαμοΐλης για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη
Ο Στέφανος Σαμοΐλης για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ:
Τα κοινωνικά κριτήρια των δημοσίων αγαθών,  μετατρέπονται σε κριτήρια μεγιστοποίησης του ιδιωτικού κέρδους σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας.

Κέρκυρα, 22/01/2014

Την Τρίτη 21-01-14, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης συναντήθηκε με τους εργαζόμενους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας, με αφορμή τόσο τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι, όσο και την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν στα πάγια αιτήματα του κλάδου και τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί το καθεστώς απαξίωσης και υποστελέχωσης της εν λόγω Υπηρεσίας, πρόβλημα για το οποίο ο Στέφανος Σαμοΐλης έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση.

Πέραν τούτου, ο διάλογος επικεντρώθηκε στη δρομολογούμενη μεθόδευση αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ. Ο βουλευτής Κέρκυρας, επανέλαβε τη βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο επικείμενος προς ψήφιση νόμος περί «Ρύθμισης θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε», αποτελεί μια από τις πιο καταστροφικές κυβερνητικές μνημονιακές δεσμεύσεις για τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά, την ώρα που ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του για πρόσβαση στον ηλεκτρισμό, η κυβέρνηση, τυφλωμένη από την νεοφιλελεύθερη μανία της, αντί να απαντήσει με πρωτοβουλίες κοινωνικής στήριξης των οικονομικά αδύναμων, προχωρά στην εκποίηση του ΑΔΜΗΕ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Είναι αδιανόητο, τα κοινωνικά κριτήρια για ένα τόσο σημαντικό δημόσιο αγαθό, να μετατρέπονται σε κριτήρια μεγιστοποίησης του ιδιωτικού κέρδους σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι αδιανόητο να έχουμε μια κυβέρνηση που, στο βωμό του μνημονίου, ανοίγει την κερκόπορτα σε περαιτέρω απολύσεις εργαζομένων, σε νέες αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, σε απαξίωση και εκποίηση νευραλγικών εθνικών υποδομών και πλούτου.

Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις οι συνοδευόμενες από την παραπλανητική  ρητορεία των κυβερνητικών μηχανισμών, θα μας βρουν σθεναρά αντιμέτωπους, με αγώνες τόσο έξω στους δρόμους όσο και μέσα στην ελληνική βουλή.

Ο Στέφανος Σαμοΐλης ανακοίνωσε επίσης ότι επίκειται παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω τροπολογίας, για τη συνολική ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αρκετές εκ των οποίων βρίσκονται στην Κέρκυρα και ήδη αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων.

Στέφανος Σαμοΐλης
Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Κέρκυρα, 21/01/2014

Τα κόμματα της μνημονιακής συγκυβέρνησης, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, στοχεύουν, μέσα από διαδικασίες εξπρές που ακυρώνουν κάθε έννοια κοινοβουλευτικού και κοινωνικού ελέγχου, να ξεπουλήσουν μέσα σε λίγες μέρες τον ΑΔΜΗΕ.
 
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) είναι μια από τις βασικότερες δημόσιες υποδομές που στήθηκε μετά από θυσίες δεκαετιών του ελληνικού λαού. Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας. Το δίκτυο μεταφοράς εκπροσωπεί ένα ανυπολόγιστο κεφάλαιο. Μια τεράστια Δημόσια Περιουσία, με τρέχουσα εμπορική αξία 8 δις €, που μεταφράζεται σε:
 • 11 χιλιάδες χιλιόμετρα εναέριων γραμμών υψηλής τάσης και υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης (150 και 400 kV) που διασυνδέουν την ηπειρωτική Ελλάδα από την Θράκη έως την Πελοπόννησο, καθώς και με τις γειτονικές χώρες.
 • 221 Υποσταθμούς και Κέντρα Υψηλής Τάσης και τρία Εθνικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα) που με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και με αδιάλειπτη 24ωρη παρουσία έμπειρου και ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού διασφαλίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής της (τους θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς) στις βιομηχανίες, στις πόλεις και στα χωριά όπου καταναλώνεται.
Ο ΑΔΜΗΕ, είναι Στρατηγική Εθνική Υποδομή. Είναι θεμέλιο για την οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασμό κάθε οικονομικής δραστηριότητας με ηλεκτρικό ρεύμα και επιδρά στην τελική τιμή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες συνδέονται στην υψηλή τάση.
 
Η κυβέρνηση έχει διαφημίσει πολλές φορές τη διαδικασία εκποίησης του ΑΔΜΗΕ, σαν «πιλότο» για το ξεπούλημα της υπόλοιπης ΔΕΗ (Ορυχεία, Εργοστάσια, Δίκτυα Διανομής). Είναι γνωστό ότι ακολουθεί κατά πόδας η απόσχιση και πώληση της «μικρής ΔΕΗ», δηλαδή του 30% της ηλεκτροπαραγωγής και των καταναλωτών της χώρας.
 
Η Goldman Sachs καθόρισε ήδη από 16/10/2013 το μάξιμουμ της αγοραίας τιμής για τον ΑΔΜΗΕ: Από 1,5 δις € επίσημη αξία παγίων, υποτιμάται χρηματιστηριακά στα 700 εκ. €, για να ξεπουληθεί το πολύ 300-320 εκ. €!
 
Οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ, όπως και ευρύτερα ο ελληνικός λαός, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό το πλιάτσικο της ιδιωτικής κερδοσκοπίας! Έχουν όμως να χάσουν τα πάντα!
 
Ο ιδιώτης στρατηγικός επενδυτής ένα μόνο στόχο θα έχει: τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι εργαζόμενοι δεν θα αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι, αλλά ως κόστος που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Έτσι θα προσπαθήσει, αξιοποιώντας το νομικό οπλοστάσιο των μνημονίων, που καταλύει κάθε έννοια συλλογικής σύμβασης, να επιβάλει και στην εταιρεία εργασιακό μεσαίωνα.
 
Η σχετική διεθνής εμπειρία, άλλωστε, είναι αποκαλυπτική: μετά την περσινή απόπειρα απόκτησης του ΑΔΜΗΕ, η κινεζική κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού απέκτησε τον πορτογαλικό ΑΔΜΗΕ (2012). Από τότε ούτε ένα ευρώ δεν έχει επενδυθεί στο δίκτυο μεταφοράς της Πορτογαλίας!
 
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας περιουσίας και της αξιοποίησής της προς όφελος του ελληνικού λαού για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι κομβικό.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τη συγκρότηση, με πυρήνα τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ, ενός ευρύτατου μετώπου που θα περιλαμβάνει όλους όσοι θα πληγούν και τους φορείς τους, όπως συνδικάτα, ΟΤΑ, ενώσεις καταναλωτών, ενώσεις επαγγελματιών και επιχειρηματιών, αγροτικούς συλλόγους.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αποδεχτεί ένα τέτοιο έγκλημα.
Ο ΑΔΜΗΕ θα παραμείνει περιουσία του ελληνικού λαού!
Το Γραφείο Τύπου

Συνάντηση Στέφανου Σαμοΐλη με τον Δήμαρχο Κέρκυρας κ. Τρεπεκλή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Συνάντηση Στέφανου Σαμοΐλη με τον Δήμαρχο Κέρκυρας κ. Τρεπεκλή.

Κέρκυρα, 21/01/2014

Τη Δευτέρα 20-01-14 ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Σαμοΐλης επισκέφτηκε το Δήμαρχο Κέρκυρας κ. Τρεπεκλή. Σκοπός της συνάντησης, ήταν η άμεση ενημέρωσή του για ζητήματα που απασχολούν τον τόπο και άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου και η συζήτηση γύρω από τα βασικά προβλήματα του νησιού που απασχολούν το ΣΥΡΙΖΑ και απαιτούν την άμεση παρέμβασή του στο κοινοβούλιο.

Βασικό θέμα της συνάντησης, ήταν η απαράδεκτη απόλυση των 34 εργαζομένων του Δήμου και των 24 εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ. Ο βουλευτής Κέρκυρας, ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο την άμεση αντίδρασή του για τη μεθοδευμένη απαξίωση που συντελείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δέσμευσή του ότι θα εξαντλήσει τα όρια πίεσης προς τα αρμόδια Υπουργεία, για την επαναπρόσληψη των απολυμένων.

Σημαντικό επίσης ζήτημα, ήταν η υπόθεση που τον τελευταίο καιρό έχει απασχολήσει δυσάρεστα την κοινή γνώμη και σχετίζεται με την απομάκρυνση ενός ανήλικου τροφίμου από το  Ορφανοτροφείο Κέρκυρας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε επί τάπητος το πρόβλημα της συνολικής λειτουργίας των Αγαθοεργών και τόνισε πως δεν δικαιολογείται ένας τόσο σημαντικός θεσμός, όπως αυτός του Γηροκομείου και του Ορφανοτροφείου, να υποστελεχώνεται και να υπολειτουργεί. Θεωρεί απαράδεκτο, το Ορφανοτροφείο να λειτουργεί, τον τελευταίο καιρό, χωρίς ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα φροντίζει για τη ψυχική και πνευματική υγεία των παιδιών. Επίσης θεωρεί απαράδεκτο, να μην έχει φροντίσει κανείς έως τώρα να εξασφαλίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά νομιμοποίησης της παραμονής των αλλοδαπών τροφίμων.

Την πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση, έκλεισαν οι αμφότερες επισημάνσεις για τις εκκρεμότητες των διακρατικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει τόσο ο Δήμος Κέρκυρας όσο και η ΠΙΝ, οι ειδικοί προβληματισμοί για την εξέλιξη των έργων υδροδότησης της Κέρκυρας (“Φράγματα”), όπως επίσης και για τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των Πρεσβειών μας να εκδώσουν βίζα για τις χώρες της Ουκρανίας και Γεωργίας.

Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί να εντείνει την επικοινωνία του, τόσο με τον κ. Δήμαρχο όσο και με τον κ. Περιφερειάρχη, με στόχο τη συντονισμένη δράση –όπου είναι δυνατό– για την επίλυση των κοινών προβλημάτων της Κέρκυρας, αλλά και την πίεση που πρέπει να ασκηθεί από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, για μια σειρά προβλημάτων που οι ευθύνες της σημερινής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλες.

Στέφανος Σαμοΐλης
Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ για την απώλεια του Κώστα Φιλίνη


Ανακοίνωση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ για την απώλεια του Κώστα Φιλίνη

Έφυγε από κοντά μας ο Κώστας Φιλίνης, ηγετική προσωπικότητα της ανανεωτικής και κομουνιστικής αριστεράς. Ο Κώστας Φιλίνης υπήρξε στέλεχος του νεολαιίστικου κινήματος της Αντίστασης, στέλεχος της ΟΚΝΕ από το 1941, Στην ίδια περίοδο έγινε μέλος και στα επόμενα χρόνια ανώτερο στέλεχος του ΚΚΕ και στα χρόνια μετά το «ιστορικό σχίσμα» του 1968 ηγετική προσωπικότητα του κινήματος της ανανεωτικής Αριστεράς: Μέλος της ηγεσίας του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΑΡ και του Συνασπισμού της Αριστεράς, παρέμεινε δε μέχρι τέλους στο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Κ. Φιλίνης δεν ήταν απλώς μια από τις ηγετικές μορφές της ανανεωτικής αριστεράς, ήταν εκείνη η πολιτική προσωπικότητα που συνέβαλε αποφασιστικά στα μεγάλα αποκρυσταλλώματα των θεωρητικών αναζητήσεων και των στρατηγικών στοχεύσεων της. Ήταν αυτός που συνέβαλε στην εμβάθυνση της κριτικής γύρω από τον χαρακτήρα των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, μίλησε για την πολλαπλότητα των πολιτικών υποκειμένων ενώ ανέδειξε τον ρόλο των κινημάτων κοινωνικής κριτικής ως βασικά στοιχεία της στρατηγικής του δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό. Με δύο λόγια υπηρέτησε θεωρητικά και πολιτικά την αντίληψη «πως ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει καθόλου».

Χωρίς τον Κώστα Φιλίνη η υπόθεση της κομμουνιστικής ανανέωσης θα στερείτο πολλά από τα φυσιογνωμικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά της που την ανέδειξαν ως ένα διακριτό ιδεολογικοπολιτικό ρεύμα.

Ειδικότερα:

Οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ το 1941. Πήρε μέρος στην ίδρυση της ΕΠΟΝ. Έζησε όλες τις περιπέτειες της Κατοχής, των Δεκεμβριανών του ‘ 44 και των μεταβαρκιζιανών χρόνων μετέχοντας στο Προεδρείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Έζησε όλη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και τα πιο δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια παράνομος μέσα στην Αθήνα. Στα 1948 πήρε μέρος στη συγκρότηση και τη δράση του «2ου παράνομου κομματικού κέντρου», την πρωτοβουλία του οποίου είχε ο Σταύρος Κασιμάτης. Στα τέλη του 1953, με εντολή της ηγεσίας του ΚΚΕ βγήκε παράνομα στο εξωτερικό από όπου επέστρεψε και πάλι παράνομα το Νοέμβριο του 1954. Τον Μάιο του 1955 συνελήφθη, δικάστηκε και έμεινε στη φυλακή ως το 1966.

Αγωνίστηκε ως παράνομος επί Χούντας στην Αθήνα από τις 21 Απριλίου έως τον Οκτώβριο του ‘ 67 οπότε συνελήφθη και πάλι, για να βγει μόλις στα 1973.

Κατήγγειλε μέσα από τις φυλακές της Αίγινας στα 1968, μαζί με άλλους φυλακισμένους αγωνιστές του ΚΚΕ, τη διάσπαση του ΚΚΕ στα 1968 και υποστήριξε την ίδρυση του ΚΚΕ Εσωτερικού. Υπήρξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτ. ως τη μετεξέλιξή του σε Ελληνική Αριστερά» - ΕΑΡ. Εργάστηκε για την ίδρυση του ΣΥΝ. και υποστήριξε με σταθερότητα την συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ .

Πέρασε δεκαεξίμισι χρόνια της ζωής του στη φυλακή (11 χρόνια στη μετεμφυλιακή περίοδο και πεντέμισι χρόνια επί Χούντας). Καθώς επίσης εφτάμισι χρόνια σε συνθήκες σκληρής παρανομίας.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Θεωρία των παιγνίων και Πολιτική Στρατηγική», που έγραψε όταν ήταν πολιτικός κρατούμενος της Χούντας. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε αρχικά στα ιταλικά και στα γαλλικά και κατόπιν στα ελληνικά. Είναι επίσης μεταφραστής σειράς σημαντικών έργων της μαρξιστικής φιλολογίας. Στη φυλακή της Αίγινας, το 1965, μετέφρασε το βιβλίο του Ζακ Γκυγιωμώ «Κυβερνητική και διαλεκτικός υλισμός», το οποίο εκδόθηκε λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του το 1966. Κρατούμενος της Χούντας μετέφρασε το βιβλίο του Γκράμσι «Για το Μακιαβέλι, την Πολιτική και για το Σύγχρονο Κράτος». Την ίδια εποχή μετέφρασε από τα γαλλικά τον Α΄ τόμο του βιβλίου του Νίκου Πουλατζά «Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις», που εκδόθηκε αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Τέλος, ελεύθερος πια, μετέφρασε το βιβλίο του Καρλ Μαρξ «Γερμανική ιδεολογία» που εκδόθηκε την ίδια εποχή.

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει την Τετάρτη στο Α΄ Νεκροταφείο. Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Σε ομηρία χιλιάδες ανάπηροι συμπολίτες μας.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Σε ομηρία χιλιάδες ανάπηροι συμπολίτες μας, λόγω της καθυστέρησης των ΚΕ.Π.Α. να εφαρμόσουν την Υπουργική Απόφαση για τις 43 μη αναστρέψιμες  παθήσεις.

Κέρκυρα, 19/01/2014

Ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Σαμοΐλης μαζί με 40 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν Ερώτηση στη βουλή προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας, για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης [11321/οικ. 31102/1870, ΦΕΚ 2906/18-11-2013], για τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις, για τις οποίες οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

Παρότι σε αυτή την λίστα των 43 παθήσεων διαπιστώνονται τόσο παραλείψεις πολλών μη αναστρέψιμων παθήσεων όσο και παραλείψεις σε κάποιες αναφερόμενες παθήσεις που εξαιρούν αναιτιολόγητα πολλούς πάσχοντες της ίδιας πάθησης, όπως επίσης, δεν έχει υπάρξει αντιστοίχιση των παθήσεων του Πίνακα με τα όσα αναφέρονται για τις παθήσεις στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), που είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ως οδηγός για τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση των βεβαιώσεων αναπηρίας, η εν λόγω Υπουργική Απόφαση πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί και να δρομολογηθεί η αντίστοιχη ρυθμιστική εγκύκλιος προς τα ΚΕ.Π.Α.. 

Το μόνο σίγουρο, είναι ότι η κατάσταση ομηρίας και ταλαιπωρίας χιλιάδων αναπήρων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας καθημερινά την κυβερνητική αναλγησία και αδιαφορία σε βάρος των πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η αδιαφορία από πλευράς των αρμοδίων Υπουργείων, είναι πέραν του δέοντος προκλητική.

Στέφανος Σαμοΐλης
Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Προκλητική η αδιαφορία των αρμόδιων κρατικών μηχανισμών για το Λιμάνι και τα Αλιευτικά Καταφύγια της Λευκίμμης.

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-           Ναυτιλίας & Αιγαίου
-           Εσωτερικών
Αρ. Πρωτ. 676/5372/13-01-2014

Θέμα: Προκλητική η αδιαφορία των αρμόδιων κρατικών μηχανισμών για το Λιμάνι και τα Αλιευτικά Καταφύγια της Λευκίμμης.
 
Τόσο το Λιμάνι, το Αλιευτικό Καταφύγιο της Λευκίμμης (“Ποτάμι”) όσο και το Αλιευτικό Καταφύγιο στις Αλυκές, βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.
 
Ο κίνδυνος να κλείσει η πορθμειακή γραμμή Λευκίμμης-Ηγουμενίτσας, λόγω της επίχωσης του Λιμανιού, είναι πλέον ορατός στο προσεχές χρονικό διάστημα. Επίσης, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να αχρηστευτούν οριστικά τα δυο Αλιευτικά Καταφύγια, αν δεν δρομολογηθούν άμεσες εργασίες εκβάθυνσης. Στην περίπτωση δε του “Ποταμιού” - κατά τις βροχοπτώσεις του χειμώνα - ελλοχεύει ο κίνδυνος εκτεταμένων πλημμυρών με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για τους κατοίκους και τις καλλιέργειες της περιοχής. 
 
Η Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης του Δήμου Κέρκυρας, έχει απευθύνει επιστολή [17-10-13] στο Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την οποία επισημαίνει τα παραπάνω. Το συγκεκριμένο Υπουργείο, στην απάντησή του [αρ. πρωτ. 8221.Λ33/19/13], τονίζει πως για να τεθεί σε εφαρμογή η προβλεπόμενη από το αρ. 227 του ν. 4072/12 σχετική Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, πρέπει ο Δήμος να προβεί σε μια σειρά από μελέτες και έγγραφα.
 
Επειδή, αφενός πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν τα λειτουργικά βάθη και των τριών λιμενικών εγκαταστάσεων, αφετέρου να δρομολογηθεί επιτέλους η διευθέτηση χρόνιων εκκρεμοτήτων σχετικά με τον καθορισμό  της γραμμής αιγιαλού και παραλίας στην εν λόγω περιοχή, με ό,τι συνοδευτικές περιβαλλοντικές μελέτες ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 
Επειδή, οι ευθύνες των ιθυνόντων είναι διαχρονικές και έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους αλιείς της περιοχής, στον τουρισμό, όσο και στην τοπική κοινωνία.
 
Επειδή, η διαχρονική εγκατάλειψη, υποβαθμίζει την ευρύτερη περιοχή της νότιας Κέρκυρας, που υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να είναι σημαντικός συγκοινωνιακός και εμπορικός κόμβος των Ιονίων Νήσων.
 
Επειδή, πρέπει να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα του φορέα διαχείρισης των λιμένων της Κέρκυρας. 
 
Επειδή, η στάση των αρμοδίων Υπηρεσιών στα συγκεκριμένα ζητήματα, συνιστά χρόνιο εμπαιγμό των κατοίκων της νότιας Κέρκυρας.
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 1. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα συσταθεί φορέας διαχείρισης των δεκάδων λιμένων της Κέρκυρας, μεταξύ των οποίων και της Λευκίμμης. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την άμεση επίλυση του θέματος; 
 2. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίας και τα αρμόδια Υπουργεία, η γραμμή αιγιαλού και παραλίας, στην εν λόγω περιοχή;
 3. Τι προτίθενται να πράξουν για τη διευθέτηση των τεχνικών προβλημάτων εκβάθυνσης και αποκατάστασης του Λιμανιού της Λευκίμμης και των δυο Αλιευτικών Καταφυγίων;  
 4. Προτίθενται να αποδώσουν συγκεκριμένες πολιτικές και διοικητικές ευθύνες στους ιθύνοντες, για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα τρία αυτά λιμενικά έργα;   
Παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα:
 1. Τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι τρεις συγκεκριμένες λιμενικές εγκαταστάσεις είναι νόμιμες.
 2. Τις Τεχνικές Περιγραφές, υπογεγραμμένες και θεωρημένες αρμοδίως, στις οποίες θα αναφέρονται ρητά τα χρησιμοποιούμενα μέσα, η μέθοδος εργασίας, οι περιοχές διάθεσης των βυθοκορρημάτων και τα προβλεπόμενα από τις μελέτες κατασκευής βάθη των λιμενικών εγκαταστάσεων.
 3. Τα Τοπογραφικά Διαγράμματα, αρμοδίως θεωρημένα, στα οποία θα φαίνεται η περιοχή αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών.
 4. Τους εκτιμώμενους προϋπολογισμούς των έργων αποκατάστασης λειτουργικών βαθών των τριών αυτών λιμενικών εγκαταστάσεων.
Ο ερωτών-αιτών  βουλευτής
Στέφανος Σαμοΐλης

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο Στέφανος Σαμοΐλης σε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Πεντάτι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Ο Στέφανος Σαμοΐλης σε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Πεντάτι

Κέρκυρα, 14/01/2014

Την Κυριακή 12/1/2014, ο βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης ήταν ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση στο Πεντάτι, την οποία διοργάνωσε η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Μελιτειέων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα της χώρας, που απορρέουν από τη δυσβάσταχτη μνημονιακή πολιτική, αλλά και η κατάσταση στο Δήμο της Κέρκυρας.

Οι παριστάμενοι τοποθετήθηκαν γύρω από προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή τους, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην επίλυσή τους. Αναφέρθηκαν στο λιμάνι του Πεντατίου, στο δημοτικό φωτισμό, στο δρόμο Άη Γόρδη – Πεντάτι, στην κατάσταση του οδικού δικτύου. Οι κάτοικοι κατέστησαν σαφή την απαίτησή τους για αλλαγή του μνημονιακού κατήφορου, τόσο στη χώρα όσο και ειδικότερα στην Κέρκυρα.

Οι περιοδείες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην κερκυραϊκή περιφέρεια θα συνεχιστούν το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Στέφανος Σαμοΐλης
Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Σοβαρές οι ελλείψεις του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας

ΕΡΩΤΗΣΗ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-           Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-           Εσωτερικών

Αρ. Πρωτ. 5277/09-01-2014

Θέμα: Σοβαρές οι ελλείψεις του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας

Κοινή διαπίστωση των δικηγόρων και των πολιτών της Κέρκυρας, είναι ότι το Δικαστικό Μέγαρο, έχει σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του. Υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης, είναι τόσο η αρμόδια Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης του νέου Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, όσο και οι αρμόδιοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ζητήματα πολεοδόμησης. Τα προβλήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. 

Πρώτον, όσα προκύπτουν από την έλλειψη συντήρησης και καθαριότητας του κτηρίου. Η υπηρεσία καθαριότητας είναι ανύπαρκτη, όπως και οι κάλαθοι αχρήστων ή τα επιδαπέδια σταχτοδοχεία, γεγονός που διαμορφώνει μιαν απαράδεκτη εικόνα ειδικά στις σκάλες, τους διαδρόμους και τους χώρους υγιεινής. Επίσης, το Δικαστικό Μέγαρο της Κέρκυρας δε φυλάσσεται, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

Δεν λειτουργεί το σύστημα πυρόσβεσης, όπως προβληματική είναι και η λειτουργία του συστήματος ψύξης - θέρμανσης. Ένας εκ των κεντρικών ανελκυστήρων του κτιρίου (ο άκρος δεξιός) εμφανίζει από την  αρχή συνεχή προβλήματα και το μεγαλύτερο διάστημα είναι εκτός λειτουργίας, ενώ σε ορισμένες ψευδοροφές γραφείων έχουν συμβεί εισροές όμβριων υδάτων. Οι επιβραδυντικοί μηχανισμοί κλεισίματος των θυρών των ακροατηρίων - κοινοχρήστων χώρων, δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ιδιαίτερα ενοχλητικοί θόρυβοι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται επίσπευση της διαδικασίας για τη δημοπρασία Κυλικείου, διότι είναι δεδομένη η αδυναμία προμήθειας ακόμη και πόσιμου νερού, καθόσον δεν υπάρχουν έξωθεν του δικαστικού μεγάρου σχετικά καταστήματα.

Δεύτερον, τα ακροατήρια είναι μικρά σε αντίθεση με τους κοινόχρηστους χώρους που είναι τεράστιοι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, αναφέρει σε επιστολή του, ότι θα πρέπει, δύο ακροατήρια τουλάχιστον (το ακροατήριο του Τριμ. Πλημ/κείου στο ισόγειο και το ακροατήριο  του Εφετείου στο δεύτερο όροφο) να διαπλατυνθούν προκειμένου να μπορούν να δεχθούν περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι τεχνικά - χωροταξικά εφικτό, αφού μπορεί να ενσωματωθεί στο χώρο των ακροατηρίων τμήμα του συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου και μπορεί να γίνει με αμελητέο κόστος, αφού απαιτείται μόνο η καθαίρεση του πίσω τοίχου του ακροατηρίου και η κατασκευή ενός άλλου πλαγίου με γυψοσανίδες. Περαιτέρω, το πρόβλημα των μικρών ακροατηρίων και του συνωστισμού πολλών ανθρώπων σε αυτά σε ορισμένες διαδικασίες  (π.χ. στα Μον. Πλημ/κεία), μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοποθέτηση έξω από τα ακροατήρια, στους κοινόχρηστους χώρους, ηλεκτρονικών πινάκων που θα αναγράφουν τον αριθμό κάθε υπόθεσης.

Τρίτον, σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί το συγκοινωνιακό και η διαδικασία πολεοδόμησης της περιοχής. Επειδή δε η διαδικασία αυτή φαίνεται πως θα βραδύνει ακόμη, πρέπει να αναζητηθούν, εν τω μεταξύ, και άλλες λύσεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, αναφέρει ότι μία εξ αυτών θα μπορούσε να είναι η εξής: να απαιτηθεί από τον Δήμο να προχωρήσει σε συγκοινωνιακές ρυθμίσεις (όπως λ.χ. μονοδρομήσεις) στους υπάρχοντες δρόμους προς το Δικαστικό Μέγαρο. Η επικρατούσα κατάσταση δρόμων διπλής κατεύθυνσης με αυτοκίνητα σταθμευμένα και στις δύο πλευρές των δρόμων, δεν είναι μόνο απαράδεκτη αλλά είναι και επικίνδυνη. Σε περίπτωση κινδύνου δεν θα είναι δυνατή η προσπέλαση στο χώρο του δικαστικού μεγάρου στα οχήματα πρώτης ανάγκης όπως π.χ. πυροσβεστικά οχήματα, η επίσπευση των διαδικασιών πολεοδόμησης του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου, επείγει.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
 1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί, για την επίλυση των προβλημάτων συντήρησης και καθαριότητας των λειτουργικών χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας;
 2. Τι προτίθεται να πράξει, για την επίσπευση των διαδικασιών δημοπρασίας εσωτερικού Κυλικείου;
 3. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα επιλυθεί το βασικό ζήτημα της πυροπροστασίας  του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας και σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη διευθέτησή του;
 4. Τι προτίθεται να πράξει, για την αναγκαία διαπλάτυνση των ακροατηρίων και την καλύτερη χωροταξική κατανομή των κοινόχρηστων χώρων;
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών:
 1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για την επίλυση του προβλήματος προσβασιμότητας που αντιμετωπίζει το Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας και την επίσπευση των διαδικασιών πολεοδόμησης του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου;
Ο ερωτών βουλευτής
Σαμοΐλης Στέφανος