Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ !


Αποψίλωση δασικού τμήματος πάνω από 15.403 τ.μ. στο Castello Mibelli.

ΕΡΩΤΗΣΗ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-         Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-         Οικονομικών

Αρ. Πρωτ. 7881/28-04-2014

Θέμα: Το Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. για το Castello Mibelli προβλέπει αποψίλωση δασικού τμήματος πάνω από 15.403 τ.μ. και παραβιάζει τη Σύμβαση της Γρανάδας.

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Σ.Μ.Π.Ε.] της εταιρίας ENVECO Α.Ε για το Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του “Castello Mibelli”. Πρόκειται για μια από τις γνωστές εκποιήσεις δημόσιας περιουσίας στην Κέρκυρα του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., για την οποία εκκρεμεί απόφαση του Δ' Τμήματος του ΣτΕ. Παρόλα αυτά, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.  προχώρησε στη σύνταξη Σ.Μ.Π.Ε. για το Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., θέτοντας δήθεν ως στόχο, μια επένδυση μέτριας έντασης χρήσεων Τουρισμού - Αναψυχής και Τουριστικού - παραθεριστικού χωριού.

Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. αφορά μια έκταση 77.019 τ.μ. από την οποία εξαιρούνται τα κτίρια του Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης. Σε αυτή την έκταση, περιλαμβάνεται το Castello Mibelli περιμετρικά του οποίου απαντάται καλά ανεπτυγμένη βλάστηση που συνίσταται από δενδρώδη και θαμνώδη είδη. Τα είδη χλωρίδας που καταγράφηκαν στην περιοχή ανέρχονται στα 18.

Το ακίνητο χωρίζεται σε δυο διακριτές ζώνες (Α. ζώνη Τουρισμού - Αναψυχής 16.610 τ.μ. δηλαδή το 21,5% του ακινήτου [περιλαμβάνει το Castello], και Β. ζώνη Τουριστικού - Οικιστικού Χωριού 60.409 τ.μ. δηλαδή το 78,5% του ακινήτου). Το Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. προβλέπει μέγιστη δόμηση για το ακίνητο ίση με 15.403 τ.μ. (3.322 τ.μ. στην 'Α ζώνη [το Castello με τα λοιπά μικρά κτίσματα είναι περίπου 2.114 τ.μ. επομένως η επιπλέον δόμηση θα είναι περίπου 1.200 τ.μ.] και 12.081 στη 'Β ζώνη). Αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του μέγιστου Σ.Δ. [0,2] (Ν. 3986, Ν. 4092).

Η προβλεπόμενη δόμηση όμως, σημαίνει 15.403 τ.μ. αποψίλωσης δασικού τμήματος. Στη σελ 23 της Σ.Μ.Π.Ε., τονίζεται ότι οι αποψιλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, δεν θα αφορούν μόνο στα σημεία της δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και στο εσωτερικό οδικό δίκτυο ή δίκτυο μονοπατιών. Επομένως η αποψίλωση θα υπερβεί τα 15.403 τ.μ. ! 

Επιπρόσθετα, στη σελ. 18 της Σ.Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι κατά τη φάση κατασκευής των έργων του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., αναμένεται να προκληθούν ασθενείς (;) αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και στο αισθητικό περιβάλλον των περιοχών επέμβασης λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων, της λειτουργίας εργοταξίων, των προσωρινών χώρων απόθεσης υλικών κλπ. Στη συνέχεια όμως αναγνωρίζει ότι, οι επιπτώσεις από τις εκσκαφές, την κάλυψη του εδάφους λόγω δόμησης, τη διαχείριση των υλικών εκσκαφής και τη διαχείριση των απορριμμάτων, αξιολογούνται αρνητικές, αλλά μέτριας έντασης (;) μακροχρόνιες και μερικώς αντιμετωπίσιμες .

Στη σελ. 19 αναφέρεται επίσης ότι οι επιπτώσεις από τη μείωση του βαθμού κατείσδυσης των όμβριων υδάτων, τη δυνητική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων λόγω κατασκευαστικών εργασιών και παραγωγής υγρών αποβλήτων κλπ αξιολογούνται αρνητικές, αλλά μέτριας έντασης (;) μακροχρόνιες και μερικώς αντιμετωπίσιμες. Για τη πρόληψη μάλιστα των επιπτώσεων, προτείνεται η δημιουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή του ακινήτου. 

Όλα αυτά περιμετρικά του Castello Mibelli που αποτελεί μνημείο μεγάλης ιστορικής πολιτιστικής και αισθητικής αξίας, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟ / ΔΝΣΑΚ / 111870 / 2787  (ΦΕΚ 160 / ΑΑΠ / 2009). 

Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε, ότι στο ΦΕΚ 1020/Β/25-4-2013 παραχώρησης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., αποκρύπτονταν ο μνημειακός χαρακτήρας των κτισμάτων του Castello Mibelli και δεν υπήρχε καν Τοπογραφικό Διάγραμμα. Ο δε αποχαρακτηρισμός των μνημείων, αντιτίθεται προς το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι το Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. παραβιάζει το άρθρο 7 της Σύμβασης της Γρανάδας (ν. 2039, ΦΕΚ 61 Α'/ 13-04-92) που προβλέπει ρητά την προστασία του μνημείου. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Συμφωνείτε με την άποψη της Σ.Μ.Π.Ε., ότι η αποψίλωση τουλάχιστον 15.403 τ.μ. δασικού τμήματος με αιωνόβια δέντρα, αποτελεί αμελητέα περιβαλλοντική επίπτωση; Συμφωνείτε επίσης με τη Σ.Μ.Π.Ε., που εμφανίζει την αναγκαία αποψίλωση ως αξιόλογη “περιβαλλοντική προοπτική του χώρου”;
  2. Τι προτίθεστε να πράξετε για την αποτροπή της δρομολογούμενης περιβαλλοντικής καταστροφής που θα συντελεστεί στο ακίνητο του Castello Mibelli;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, για την προστασία του μνημειακού χαρακτήρα του Castello Mibelli - ως προβλέπει η διεθνής και ελληνική νομοθεσία - και την αποτροπή της επικείμενης απαξίωσής του;
  4. Συμφωνείτε με την προκλητικότητα που επιδεικνύει του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., παραβιάζοντας συστηματικά το Σύνταγμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Σύμβαση της Γρανάδας;
  5. Εγκρίνετε την κίνηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. να προχωρήσει στο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και τη Σ.Μ.Π.Ε., χωρίς ακόμα να έχει αποφανθεί το ΣτΕ για το νόμιμο της παραχώρησης του ακινήτου; 
Ο ερωτών βουλευτής
Στέφανος Σαμοΐλης

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Αυτός θα είναι ο Μάης της Αριστεράς!

Αυτός θα είναι ο Μάης της Αριστεράς!
Μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας για την Εργατική Πρωτομαγιά
Πάνω από έναν αιώνα πίσω, το 1886, οι εργάτες του Σικάγου με τους μαζικούς, ηρωικούς αγώνες τους άνοιξαν τον δρόμο για τα εργασιακά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις του εικοστού αιώνα, που η σημερινή μνημονιακή πολιτική προσπαθεί να ισοπεδώσει. Τους αγώνες αυτούς, όπως και όλους τους εργατικούς αγώνες, τιμούμε την 1η του Μάη, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στις ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές κυβέρνησης και τρόικας, που μετατρέπουν τη χώρα σε εργασιακή και κοινωνική «έρημο».

Οι εργάτες του Σικάγου άνοιξαν με θυσίες το δρόμο της νίκης, κατακτώντας εργασιακά δικαιώματα που μέχρι χτες θεωρούνταν αυτονόητα.

Σήμερα όμως, στην Ελλάδα των μνημονίων, όπου η πραγματική ανεργία έχει ξεπεράσει το 30% και στους νέους το 60%, το 8ωρο καταργείται στην πράξη, το δημόσιο σύστημα υγείας και η κοινωνική ασφάλιση διαλύονται, τα «φιλέτα» του Δημοσίου ξεπουλιούνται και οι απολύσεις αυξάνονται κατακόρυφα, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Μετά τις ευρωεκλογές ετοιμάζουν νέο μνημόνιο, για να δρομολογήσουν την πλήρη κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, νέες μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, σε μια συνολική προσπάθεια αποδόμησης και των τελευταίων εργασιακών δικαιωμάτων.

Απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες συνθλίβουν τους ευρωπαϊκούς λαούς, εμείς προτάσσουμε τους αγώνες των εργαζομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.

Αυτός θα είναι ο Μάης της Αριστεράς, της ανατροπής και της ελπίδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ

Πέμπτη 1η Μάη ώρα 10:00 πρωί στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας

Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Έγκλημα σε βάρος της χώρας και του λαού, το επιχειρούμενο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας: Έγκλημα σε βάρος της χώρας και του λαού,
το επιχειρούμενο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Κέρκυρα, 17/04/2014

Την αντίθεσή τους στο έγκλημα που συντελείται με την εκποίηση του «Ερημίτη» δήλωσαν, γι’ ακόμη μια φορά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στα τοπικά ΜΜΕ.

Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης, η υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή, ο υποψήφιος Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κέρκυρας Χρήστος Μωραΐτης, και ο Γιάννης Τσιριμιάγγος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά της εκποίησης του Ερημίτη, στάθηκαν στις επιπτώσεις που θα έχει το ξεπούλημα του Ερημίτη για την περιοχή αλλά και για όλη την Κέρκυρα, για το περιβάλλον, για τον τουρισμό, για την απασχόληση, για τον πολιτισμό του νησιού.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την καταστροφή των οικοσυστημάτων και των αιγιαλών μας, την εκποίηση του δημόσιου πλούτου, των λιμανιών, των αεροδρομίων, των αρχαιολογικών μας χώρων, τόνισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα ανέφεραν:

Στέφανος Σαμοΐλης, βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Παραβρέθηκα στις κινητοποιήσεις που έκαναν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Ερημίτη και φορείς, και πραγματικά νομίζω πως βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για το μοντέλο τουρισμού που θέλουμε και για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στο νησί μας.

Τουρισμός για το ΣΥΡΙΖΑ νοείται μόνο με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και, μάλιστα, του προστατευόμενου με νομοθεσία, προεδρικά διατάγματα και διεθνείς συνθήκες, όπως συμβαίνει με τις περιπτώσεις των Αλυκών Λευκίμμης, του Ίσσου, της λιμνοθάλασσας Κορισσίων, του Ερημίτη και της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη.

Απαιτείται η σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη προετοιμάσει, σχετικά με την ενίσχυση των Μικρομεσαίων και των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Τουρισμού και σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ο Τουρισμός στην Κέρκυρα να συνδεθεί με τη βιοτεχνία και με την αγροτική οικονομία, έτσι ώστε τα οφέλη να είναι πολλαπλασιαστικά και ο πλούτος να παραμείνει στο νησί.

Απαιτείται η προστασία και η ανάδειξη των αρχαιολογικών μας πόρων, ώστε να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Από το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που έχει ως βάση την εναλλακτική ορθολογική ανάπτυξη, θα προκύψουν και θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αφορούν όχι μόνο τον τουρισμό αλλά και τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

Νικολέττα Πανδή, υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας με την «ΑΝΑΣΑ»

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με τη μνημονιακή έκφραση και εφαρμογή τους, έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε εξαθλίωση και, ό,τι ζει και κινείται, σε μαρασμό.

Η μνημονιακή δικομματική κυβέρνηση δίνει σάρκα και οστά στο σχέδιο απαξίωσης του οποιουδήποτε πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου διαθέτει η χώρα μας, με την επιχείρηση ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.

Όμως, η δημόσια περιουσία αποτελεί κτήμα του ελληνικού λαού και οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη γνώμη του.

Αντ’ αυτού, προχωρούν στην εκποίησή της, με άγνωστες συνέπειες για το περιβάλλον και για την οικονομική ζωή του τόπου..

Εμείς, ως περιφερειακή παράταξη, έχουμε το θέμα της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας πρώτο στην ατζέντα μας.

Δε δεχόμαστε το ξεπούλημα του Ερημίτη, του Ίσσου, του Καστέλου, του Αεροδρομίου, του Λιμανιού και όποιου άλλου τους “γυαλίσει” για να ξεπληρώσουν τα γραμμάτια που έχουν υπογράψει στους δανειστές μας.

Για την «ΑΝΑΣΑ», η οποιαδήποτε παραχώρηση δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες αποτελεί αιτία μετωπικής σύγκρουσης με την εξουσία και με τα συμφέροντα τα οποία υπηρετεί.

Ό,τι δεν γίνεται για το συμφέρον και για το όφελος του λαού, μας βρίσκει αντίθετους.

Το “αναπτυξιακό όραμα” της κυβέρνησης δεν είναι δυνατό να στηρίζεται στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Τα κοινόχρηστα πράγματα, όπως είναι τα δάση, οι αιγιαλοί κ.ο.κ., είναι αναπαλλοτρίωτα και η μεταβίβασή τους στο ΤΑΙΠΕΔ είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Για καμιά επένδυση και για καμιά επιχειρηματική μελέτη, και μάλιστα με αντάλλαγμα ελάχιστα χρήματα και λιγοστές θέσεις εργασίας, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την καταστροφή των οικοσυστημάτων και των αιγιαλών μας, και γενικά την εκποίηση του δημόσιου πλούτου.

Κώστας Νικολούζος, υποψήφιος Δήμαρχος Κέρκυρας με τη «Νέα Ριζοσπαστική Κϊνηση»

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμα επιχειρούμενο έγκλημα σε βάρος της χώρας και του λαού. Το επαπειλούμενο ξεπούλημα του Ερημίτη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ξεπουλήματος ό,τι πολυτιμότερου διαθέτει η πατρίδα μας, στο όνομα της δήθεν “ανάπτυξης”, η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και, μάλιστα, ξένα προς τη χώρα και το λαό της.

Πέρα από οποιαδήποτε καταστροφική επίπτωση θα έχει στο περιβάλλον, ο σχεδιασμός για τον Ερημίτη θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και στον τρόπο ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής, πιθανόν και ολόκληρης της Κέρκυρας.

Εμείς, ως δημοτική παράταξη, θα σταθούμε αντίθετοι με όλες μας τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε το λαό, ώστε να αντισταθούμε όλοι μαζί στο ξεπούλημα μιας περιοχής μοναδικής ομορφιάς.

Παράλληλα, καταγγέλλουμε τη δημοτική Αρχή για την προκλητική υποκρισία που επιδεικνύει: στα λόγια, ξεκινά το “λεβέντικο” στα Δημοτικό Συμβούλιο και μπροστά στους κατοίκους της περιοχής, ενώ την ίδια στιγμή, ενεργώντας σαν ουσιαστική απόληξη της κεντρικής εξουσίας, με μοναδική ταχύτητα αδειοδοτεί το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να ξεκινήσει διερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή.

Οι μάσκες άρχισαν να πέφτουν! Οι Κερκυραίοι πρέπει να αντιληφθούν τι πραγματικά συμβαίνει και ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν ότι η υπόθεση του Ερημίτη δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ολόκληρη την Κέρκυρα, το πολυτιμότερο κεφάλαιο της που είναι το φυσικό της περιβάλλον και την ίδια την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ζωή της ευρύτερης περιοχής.

Χρήστος Μωραΐτης, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κέρκυρας με την «ΑΝΑΣΑ»

Για ’μάς, δεν είναι Ανάπτυξη το τσιμέντο παντού, δεν είναι η επαπειλούμενη καταστροφή του περιβάλλοντος, ούτε η εκποίηση της δημόσιας γης, που αφήνει γυμνό το κράτος από τη δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού πλούτου. Δεν είναι Ανάπτυξη τα δωράκια προς τους ιδιώτες που δήθεν θα φέρουν θέσεις εργασίας.

Εκτός των άλλων, αυτό δεν είναι Πολιτισμός. Και, επειδή αυτές τις μέρες πολλοί θα μιλάνε για Πολιτισμό, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι Πολιτισμός να αντιμετωπίζεις το περιβάλλον σαν προϊόν προς πώληση.

Ζουν σε μια μεγάλη αυταπάτη όσοι ακόμη τώρα νομίζουν ότι θα ωφεληθούν η περιοχή και οι κάτοικοί της από τη λεγόμενη “επένδυση” στον Ερημίτη. Στην πραγματικότητα, θα αποτελέσει καταστροφή και για την τοπική οικονομία, και για ένα περιβάλλον που εκτείνεται από την Αντινιώτη στον Ερημίτη και απέναντι στη λίμνη του Βουθρωτού. Ας αναλογιστούν, μετά από τα 99 χρόνια που ίσως αποδοθεί ξανά στο δημόσιο η συγκεκριμένη περιοχή, πώς θα έχει καταντήσει και ποιά πατρίδα θα επιστρέψουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στις επόμενες γενιές.

Όλ’ αυτά δεν μπορούν να πνιγούν στο όνομα της “Ανάπτυξης”. Δεν μπορεί η ίδια η ιστορία, με ένα αρχαιολογικό μνημείο που βρίσκεται μέσα στον Ερημίτη, να πνιγεί στο όνομα της “Ανάπτυξης”.

Απέναντι σ’ αυτά πρέπει όλοι να πάρουν ξεκάθαρη θέση, χωρίς λαϊκισμούς. Γιατί λαϊκισμός δεν είναι όταν αντιτίθεσαι στην πώληση, λαϊκισμός είναι να υπόσχεσαι ότι αυτό το έγκλημα που συντελείται εκεί θα φέρει οικονομική ανάπτυξη!

Γιάννης Τσιριμιάγγος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά της εκποίησης του Ερημίτη

Η πρώτη γεώτρηση στον Ερημίτη θα είχε αποφευχθεί, αν οι φορείς που εκπροσωπούν το νησί μας -Περιφέρεια και Δήμος- είχαν εκπληρώσει στο ελάχιστο όσα ομόφωνα είχαν αποφασίσει.

Πέραν από τις ομόφωνες αποφάσεις των Συμβουλίων τους, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να συμπαρασταθούν με οποιονδήποτε τρόπο στον αγώνα μας.

Καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή τη δημοτική Αρχή να ανακαλέσει την άδεια, που με διαδικασίες εξπρές εξέδωσε, για τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις στον Ερημίτη.

Δηλώνουμε ότι δε σταματάμε ούτε με εκφοβισμό ούτε με κανέναν άλλο τρόπο. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, υπενθυμίζοντας ότι οι Ερημίτης δεν έχει πουληθεί και ότι όλες οι ενέργειες γίνονται για να πουληθεί. Επομένως, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.

Ζητούμε το συντονισμό δράσης και τη στήριξη όλων των κινημάτων της Κέρκυρας, γιατί αυτό ακριβώς συμβολίζει ο Ερημίτης.

Είμαστε σίγουρα ότι, αν οι βάρβαροι μπουν με ευκολία στον Ερημίτη, ανοίγει ο δρόμος για το ξεπούλημα και άλλης δημόσιας περιουσίας στην Κέρκυρα και όχι μόνο του Ίσσου και του Καστέλο.

Τασσόμαστε υπέρ της ανάπτυξης, αρκεί αυτή να σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, και είναι ανταποδοτική. Τέτοιου είδους παρωχημένες εκμεταλλεύσεις ή “επενδύσεις”, όπου έχουν γίνει, έχουν αποτύχει, καθώς βασίζονται σε ένα ξεπερασμένο μοντέλο.

Το Γραφείο Τύπου

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Οι Περιφερειακές εκλογές 2014 στα Ιόνια και η ανατροπή της νεοφιλελεύθερης επίθεσης.

Οι Περιφερειακές εκλογές 2014 στα Ιόνια και η ανατροπή της νεοφιλελεύθερης επίθεσης

* άρθρο του Χρήστου Παπαδόπουλου


ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Βρισκόμαστε λίγο πριν τις τριπλές εκλογές του Μαΐου έχοντας ήδη, με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε οριακά, την επιβολή από την τρόικα, ΔΝΤ, ΕΕ ,ΕΚΤ ενός νέου στην ουσία μνημονίου για τη χώρα μας, με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, δεσμεύσεις για νέες απολύσεις στο Δημόσιο, με παραπέρα κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, μισθών και κοινωνικής ασφάλισης, με λουκέτο σε μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων, με παράδοση με μεγάλες ζημιές για το δημόσιο των τραπεζών στην ιδιωτική κερδοσκοπία.

Παράλληλα έχουμε τη θριαμβολογία από την κυβέρνηση και την προπαγάνδα από τα ΜΜΕ του «πρωτογενούς πλεονάσματος» που προέκυψε με τη σκληρή εσωτερική υποτίμηση της εργασίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής της χώρας μας.

Είμαστε πια στον τέταρτο χρόνο μνημονιακής λιτότητας στην Ελλάδα, μαζί με έξι χρόνια βαθιάς λιτότητας και ύφεσης, γεγονός πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά για ειρηνική περίοδο.

Οι επιδιώξεις της τρόικας είναι να απορυθμίσουν κάθε πτυχή της ελληνικής οικονομίας, με στόχο να ευνοήσουν τη μεγαλύτερη διείσδυση και άλωση όλων των τομέων της από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολυεθνικό κεφάλαιο.

Ενώ σε όλους τους τόνους οι κυβερνητικοί εταίροι επικαλούνται το τέλος των μνημονίων, οι μνημονιακές πολιτικές μένουν και θεσμοθετούνται από την ΕΕ .Γίνονται μόνιμη πολιτική για όλες τις χώρες της ΕΕ που παίρνουν δάνεια, όπως μεταξύ πολλών άλλων επιβάλλει π.χ. o Κανονισμός 472/13 .

Η αυστηρή επιτήρηση του τραπεζικού τομέα, η μόνιμη μνημονιακή επιτήρηση των χωρών μέχρι εξοφλήσεως 75% των δανείων, η επιτήρηση και προέγκριση των προϋπολογισμών αυτών των χωρών μελών, η σύνδεση των διαρθρωτικών ταμείων με τις μνημονιακές επιδόσεις, διαμορφώνουν μια ζοφερή εικόνα για τις πολιτικές λιτότητας της ΕΕ.

Οι πολιτικές αυτές κατατείνουν στον περιορισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών και συνιστούν πρωτοφανείς παρεμβάσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και των ισχυρών κρατών μελών.

Η χώρα μας ταυτόχρονα εμπλέκεται στον πόλεμο της Συρίας με τη σχεδιαζόμενη καταστροφή των χημικών αυτής της χώρας από τους Αμερικάνους, μεταξύ Κρήτης και Ιταλίας, στη Μεσόγειο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η μέθοδος αυτή, με την υδρόλυση εν πλω, δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά πριν με ό,τι αυτό συνεπάγεται .

Είναι φανεροί οι σοβαροί κίνδυνοι που υπάρχουν για το Περιβάλλον μιας κλειστής θάλασσας, όπως η Μεσόγειος που ήδη υποφέρει, με την εναπόθεση εκατοντάδων επεξεργασμένων τόνων επικίνδυνων χημικών της Συρίας στην περιοχή μας.

Την περίοδο μάλιστα που αρχίζει η τουριστική περίοδος για την Κρήτη και τα Ιόνια που είναι η σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για την περιοχή μας.

Η ανάπτυξη ενός πλατιού κινήματος αποτροπής αυτής της εξέλιξης, την οποία αποδέχθηκε χωρίς αντιστάσεις η χώρα μας , είναι ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος αντιμετώπισης ,από την Κρήτη έως τα Ιόνια και την Ιταλία.

Τέλος, η υπόθεση »Μπαλτάκου» αποδεικνύει τη συνάφεια των ακροδεξιών θυλάκων της συγκυβέρνησης με τη Χ.Α και το συστημικό χαρακτήρα της.

Για την Αριστερά η προοπτική ανάπτυξης και δημοκρατικών εξελίξεων προϋποθέτει μια Ελλάδα απαλλαγμένη από την τρόικα και τα μνημόνια, αποφασισμένη να εφαρμόσει μέχρι τέλους ένα ριζοσπαστικό προοδευτικό πρόγραμμα διεξόδου, παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής δικαιοσύνης πέρα από εκβιαστικά όρια και εκφοβιστικά διλήμματα του ευρωπαϊκού και εγχώριου κατεστημένου.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ

Οι πολίτες των Ιονίων υποφέροντας ήδη από την καταστροφική πολιτική των μνημονίων προχωρούν προς τις εκλογές με πληγωμένη από τους σεισμούς την Κεφαλονιά.

Αυτό το μεγάλο πρόβλημα κάνει κεντρικό ζήτημα στην ατζέντα των Περιφερειακών εκλογών τα μεγάλα θέματα της αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης της πιο επιβαρυμένης σεισμικά Περιφέρειας της χώρας μας, της Περιφέρειας των Ιονίων.

Θέτει την ανάγκη σχεδιασμού σε βάθος χρόνου αυτής της πολιτικής, μιας και οι σεισμοί στη Λευκάδα το 2003 και στην Κεφαλονιά το 2014 ξεπερνούν τα όρια σχεδιασμού που επιβάλλουν οι υπάρχοντες αντισεισμικοί κανονισμοί της χώρας μας. Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος Αντισεισμικός κανονισμός για τη χώρα μας νομοθετήθηκε εξαιτίας και λίγα χρόνια μετά τους μεγάλους σεισμούς στα Ιόνια της δεκαετίας του ΄50.

Αυτό συνεπάγεται αυξημένο κοινωνικό και οικονομικό κόστος καθώς και αυξημένη επαγρύπνηση και κοινωνική αλληλεγγύη στα πλαίσια της Περιφέρειας.

Η πολιτική της νεοφιλελεύθερης λιτότητας πλήττει με ιδιαίτερο τρόπο την περιοχή μας.

Εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας και κοινόχρηστης γης παραχωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό το ξεπούλημά τους.

Παραχωρούνται περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, περιοχές με αναπτυγμένες υποδομές στη Λευκάδα, περιοχές σχεδίου πόλης και κοινωνικού προορισμού στην Κεφαλονιά.

Ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει ταυτόχρονα τη δυνατότητα αποκόμισης εκατόν πενήντα δισεκατομμυρίων ευρώ από τη μελλοντική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα Ιόνια και την Ήπειρο, μόνες περιοχές στη χώρα μας που μπορεί να προχωρήσουν απρόσκοπτα τέτοιες επενδύσεις το επόμενο διάστημα.

Το ζήτημα των υδρογονανθράκων και η συσχέτισή του με τις υπουργικές αποφάσεις που εκχωρούν την προστασία του περιβάλλοντος στους κεφαλαιούχους εκμεταλλευτές τους σε μια σεισμογενή περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και την ανάγκη ανατροπής αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Αυτό το γεγονός, αν συνδυαστεί με την προώθηση της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων, των λιμανιών, το θέμα των υδατοκαλλιεργειών κ.α. δημιουργεί ένα εφιαλτικό νεοφιλελεύθερο πλαίσιο για την οικονομική και κοινωνική ζωή στα Ιόνια.

Συγχρόνως δημιουργεί και την ανάγκη του αγώνα για τη δημιουργία και στα Ιόνια ενός μεγάλου αντιμνημονιακού μετώπου, αντιφασιστικού ,ενάντια στη νεοφιλελεύθερη λιτότητα, ώστε να ηττηθεί αυτή η πολιτική.

Το μνημονιακό μέτωπο είναι δεδομένο, αφού υπάρχει η Κυβερνητική συνεργασία.

Οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί από αυτό το χώρο εμφανίζονται ως ανεξάρτητες που αγωνίζονται για τα προβλήματα των Ιονίων. Όμως τα προβλήματα αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια από την ψήφιση του Καλλικράτη και των μνημονίων της καταστροφής δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτών των πολιτικών. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεσαι ότι αγωνίζεσαι για τα προβλήματα που οξύνθηκαν, ενώ με την ψήφο σου υποστήριξες όλα τα μνημόνια , και εν μέσω περιοδειών δηλώνεις ότι υποστηρίζεις έως και το τελευταίο μνημονιακό πολυνομοσχέδιο.

Δεν μπορείς να ζητάς την ψήφο των πολιτών ως περιφερειακή αρχή, ενώ πορεύτηκες τριάμισι χρόνια ως άφωνος συνοδοιπόρος των μνημονιακών κυβερνήσεων, χωρίς να τους ενοχλείς ,χωρίς να διεκδικείς, χωρίς να στηρίζεσαι στην κινητοποίηση των πολιτών.

Το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μέσω ΤΑΙΠΕΔ στα Ιόνια και η απραξία και αποδοχή στην πράξη αυτής της πολιτικής μέχρι σήμερα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Τα Ιόνια υποφέρουν όπως όλη η Ελλάδα από τα μνημόνια της καταστροφής. Δεν μπορούν να υπάρξουν προοπτικές Περιφερειακής ανάπτυξης χωρίς ανατροπή του Καλλικράτη και των μνημονιακών πολιτικών. Επομένως η κοινωνική συνοχή και η παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας δεν μπορούν να προχωρήσουν ουσιαστικά μόνο με το σχεδιασμό μιας νέας περιφερειακής αρχής, αν δεν εντάσσονται σε ένα αναγκαίο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών και ανατροπών που θα αφορούν τη συνολική πορεία της χώρας.

Ανεξάρτητα πάντως από τις υποψηφιότητες στην Περιφέρεια, είναι σίγουρο ότι στο δεύτερο γύρο το μνημονιακό μέτωπο θα είναι συμπαγές από τα πάνω.

Αυτό το μνημονιακό μέτωπο χρειάζεται να αποδομηθεί από τα κάτω τις λίγες εβδομάδες που έμειναν έως τις εκλογές.

Η διαμόρφωση ψηφοδελτίου της Χ.Α. στα Ιόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον εκλογικό αγώνα και η αναγκαία αντιμετώπιση του νεοναζιστικού μορφώματος είναι μια άλλη παράμετρος αυτών των εκλογών.

Οι συσχετισμοί των δυνάμεων στα Ιόνια στις Β.Ε. του 2012 αναδεικνύουν την ισχυρή δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και τα σχετικά αυξημένα ποσοστά των άλλων δυνάμεων της Αριστεράς.

Επιδιώκουμε στους δεύτερους γύρους των εκλογών -όπου υπάρξουν- την αμοιβαία υποστήριξη όλων των δυνάμεων της Αριστεράς, της οικολογίας, των κινημάτων καθώς και όλων των πολιτών, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλατύ κοινωνικό μέτωπο καθώς και ένα πλειοψηφικό ρεύμα νίκης ενάντια στους υποψηφίους της συγκυβέρνησης και συμβολής στην ανατροπή της ίδιας της συγκυβέρνησης.

Οι Περιφερειακές εκλογές, λοιπόν, θα έχουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτικές και κόμματα που τις στηρίζουν.

Εμείς στηρίζουμε την »ΑΝΑΣΑ » και την υποψηφιότητα του Θεόδωρου Γαλιατσάτου για την Περιφέρεια των Ιονίων.

Την περιφερειακή παράταξη που αγωνίστηκε ,για τα μεγάλα και μικρά προβλήματα με συνέπεια στην Περιφέρεια των Ιονίων τα τριάμισι χρόνια που πέρασαν.

Είναι φανερό ότι προσδοκούμε στην υποστήριξη των θέσεων και του προγράμματος της ‘‘ΑΝΑΣΑ’’ απ’ όλους όσους αγωνίζονται ενάντια στο φασισμό, στα μνημόνια και τις πολιτικές νεοφιλελεύθερης λιτότητας που αυτά επιβάλλουν.

Πιστεύουμε ότι η πορεία προς τις εκλογές πρέπει να είναι πορεία αγώνων για την Υγεία, την Παιδεία, τον Τουρισμό, το Περιβάλλον, τις Αποκρατικοποιήσεις και τα κοινωνικά-εργασιακά δικαιώματα .Αγώνων για τα θέματα της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, της καθημερινής επιβίωσης των συμπατριωτών μας.

Αγώνες που θα αναπτύσσονται παράλληλα με αυτούς για την κατάργηση του Καλλικράτη, τη συνοχή της Περιφέρειας, το μεταφορικό ισοδύναμο, τη μείωση του ΦΠΑ, τη χωροταξία ,την περιβαλλοντική προστασία, τις υδρεύσεις, τα απορρίμματα, τους βιολογικούς ,τον αγροτουρισμό, την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής κλπ.

Οι Περιφερειακές εκλογές, λοιπόν, του 2014 αποτελούν σημαντική πολιτική μάχη και με την έννοια αυτή, εντάσσονται αντικειμενικά στο στόχο, της ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής της συγκυβέρνησης με την υλοποίηση ενός σχεδίου κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας από μία κυβέρνηση της Αριστεράς.

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι πολύτιμος πυλώνας αντίστασης και αλληλεγγύης, αλλά και κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, δημοκρατίας και υπεράσπισης της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας.

Επομένως, σε αυτές τις εκλογές πρέπει και από τα Ιόνια να αποσταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ανατροπής της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ- ΝΔ που θα συμβάλει μαζί με τα άλλα μηνύματα από όλη την χώρα και αυτά των ευρωεκλογών στη πραγματοποίηση αυτού του στόχου.

* ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός,
μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Να σταματήσουν οι εργασίες των γεωτρήσεων στον «Ερημίτη».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να σταματήσουν οι εργασίες των γεωτρήσεων στον «Ερημίτη».
Να σταματήσει η παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία εκποίησης-ξεπουλήματος της περιοχής.

Κέρκυρα, 15/04/2014

Οι γενικευμένες αντιδράσεις, αλλά και οι εκκρεμούσες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν στάθηκαν εμπόδιο στο ΤΑΙΠΕΔ, που προχωρά τις διαδικασίες ξεπουλήματος του Ερημίτη.

Αγνοώντας τους πάντες, τα συνεργεία του ιδιώτη «επενδυτή» ξεκίνησαν γεωτρήσεις στην περιοχή, προφανώς για την καταγραφή των εδαφικών δεδομένων ώστε να προετοιμαστεί η δόμηση.

Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης, ο υποψήφιος δήμαρχος Κέρκυρας με τη «Νέα Ριζοσπαστική Κίνηση» Κώστας Νικολούζος, και η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας με την «ΑΝΑΣΑ» Νικολέττα Πανδή, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Μ. Τρίτης στον Ερημίτη, αντιστεκόμενοι -μαζί με την Επιτροπή Αγώνα κατά του ξεπουλήματος του Ερημίτη και κατοίκους της περιοχής- στην παρέμβαση που ξεκίνησαν τα τεχνικά συνεργεία, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία της πώλησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Απών από την κινητοποίηση ο Δήμος της Κέρκυρας, δεν πρόβαλε, ως όφειλε, καμία αντίδραση για τις εργασίες των συνεργείων. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης κατήγγειλε τη στάση της δημοτικής Αρχής, η οποία όχι μόνο δεν εφάρμοσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και η Πολεοδομία του Δήμου έδωσε την άδεια στην Εταιρεία να ξεκινήσει τις γεωτρήσεις, συνηγορώντας υπέρ μιας παράνομης και αντισυνταγματικής διαδικασίας.

Οι «επενδυτές», το ΤΑΙΠΕΔ, αλλά προφανώς και ο Δήμος Κέρκυρας, ξεχνούν, αγνοούν ή παραβλέπουν ότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα συνολικά τρεις Αιτήσεις Ακύρωσης στο ΣτΕ που πρόκειται να εκδικαστούν το Μάη και το Σεπτέμβρη του 2014:
  • Η πρώτη Αίτηση Ακύρωσης είναι κατά του υπ. αρ. 60 από 8 Μαΐου 2004 Π.Δ. «Τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου» (ΦΕΚ 111/Α/14-5-2013), για τους εξής λόγους: Η προσβαλλόμενη προβλέπει μετεγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού του Αγ. Στεφάνου, το οποίο διαθέτει ραντάρ και είναι το μοναδικό που καλύπτει τις ανάγκες επιτήρησης των στενών Κέρκυρας - Αλβανίας και μάλιστα στη στενότερη θαλάσσια μεθόριο. Η νέα θέση της απαγορευμένης ζώνης του Ναυτικού Οχυρού, βρίσκεται στο όριο του εν λόγω ακινήτου, μέσα σε χαράδρα, και στερείται ορατότητας χωρίς να υπάρχει επιτηρούμενη ζώνη που να διασφαλίζει την ασφάλεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων (παραβίαση του ν. 376/1936). Η προσβαλλόμενη επίσης, αντίκειται στο άρθρο 1 του Συντάγματος, καθώς προκαλεί κινδύνους στην εθνική ασφάλεια και επομένως βλάπτει την εθνική κυριαρχία.
  • Η δεύτερη Αίτηση Ακύρωσης είναι κατά της με αριθ. 236/20−6−2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1495/Β/20-6-2013), με την οποία μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελούσε την απαγορευμένη Ζώνη του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου σύμφωνα με το ΠΔ με αρ 398/2001 (ΦΕΚ 279/Α/13-12-2001). Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε, ότι ούτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν ήξερε, ότι στην εν λόγω περιοχή θα καταργούνταν η επιτηρούμενη ζώνη του Ναυτικού Οχυρού! Αξίζει βέβαια να προσθέσουμε ότι μαζί με το Ν.Ο., μεταβιβάζεται και αρχαίο μνημείο (μύλος – πύργος της Βενετσιάνικης φρουράς «Καστελάκι της Γουάρδιας»), ο μοναδικός σωζόμενος στο νησί.
  • Η τρίτη Αίτηση Ακύρωσης είναι κατά του από 12-11-2013 Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου με την ονομασία «Κασσιόπη Κέρκυρας» (ΦΕΚ406/ΑΑΠ/15-11-2013), και προβάλει 15 σοβαρότατους λόγους ακύρωσης, ενδεικτικούς του θράσους με το οποίο η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ παρακάμπτουν και παραβιάζουν τις δεκάδες προστατευτικές διατάξεις διεθνών Συνθηκών, Συμβάσεων και νομοθεσιών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην εκποίηση-ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η περιβαλλοντική καταστροφή και η τσιμεντοποίηση, δεν είναι «ανάπτυξη». Οι αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων τους, οι ομόφωνες αποφάσεις των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών, οι τεκμηριωμένες προσφυγές και νομικές εκκρεμότητες, δεν μπορούν έτσι προκλητικά και αυθαίρετα να αγνοούνται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας στέκεται αλληλέγγυος στο κάλεσμα των τοπικών φορέων για την προστασία του «Ερημίτη». Καλούμε την Δημοτική Αρχή να υπερασπιστεί την εφαρμογή των ομόφωνων δικών της αποφάσεων. Ζητάμε να γίνουν σεβαστές οι προσφυγές και η υποχρέωση αναμονής της εκδίκασής τους στο ΣτΕ. Ζητάμε να αποσυρθούν άμεσα τα συνεργεία από την περιοχή. Ζητάμε να σταματήσει η παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία της εκποίησης και του ξεπουλήματος.

Το Γραφείο Τύπου

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες Στέφανου Σαμοΐλη.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες Στέφανου Σαμοΐλη.

Κέρκυρα, 13/04/2014

Να αποκατασταθεί η αδικία με το ΕΕΤΑ.

Με το γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη πρόκειται να συναντηθεί τη Μ. Δευτέρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης, προκειμένου να πιέσει για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος χιλιάδων Κερκυραίων σε σχέση με το “χαράτσι” της ΔΕΗ (ΕΕΤΑ). Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει από το στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, και επίσης να ενημερωθεί η βάση πληροφοριών της ΔΕΔΔΗΕ με τα απαιτούμενα στοιχεία και να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν σε επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ τα επιπλέον χρήματα που κατέβαλαν οι καταναλωτές.

Να αποτραπεί το ξεπούλημα του Ελληνικού και του ΟΛΘ.

Ο Στέφανος Σαμοΐλης συμμετείχε την περασμένη εβδομάδα σε δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Η Επιτροπή ασχολήθηκε με την ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα του Ελληνικού και του ΟΛΘ.
Για το Ελληνικό, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε στην τοποθέτησή του ότι οι συνθήκες της ιδιωτικοποίησης δεν ευνοούν το ελληνικό δημόσιο, καθώς πρώτα η σύμβαση θα υπογραφεί και μετά θα έρθει για επικύρωση στη Βουλή. Η επένδυση θα γίνει σε βάθος χρόνου 25ετίας, ενώ ο ιδιώτης αναμένεται να χρηματοδοτηθεί και από το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για εξευτελιστική και σε βάρος του δημοσίου σύμβαση, σχολίασε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ.
Όσον αφορά στην προκήρυξη για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, προβλέπεται ξεπούλημα στο 100% των μετοχών της Εταιρείας. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι αποκρατικοποιήσεις θα αποτελέσουν τον κορμό, παράλληλα όμως και την προωθητική δύναμη για την προσέλκυση μεγάλων ξένων -και μη- επενδύσεων στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, με βοηθητικά “εργαλεία” τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης (fast track), διαδικασία για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εντελώς διαφορετική άποψη.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Οικονομικών ζήτησαν να αποσυρθούν οι συμβάσεις ιδιωτικοποίησης-ξεπουλήματος και για τις δύο περιπτώσεις. Ελληνικό και ΟΛΘ, μπορούν να αποτελέσουν καίρια αναπτυξιακά εργαλεία για το κράτος.

Νέες ‘‘διευκολύνσεις’’ στους τραπεζίτες!

Την ερχόμενη εβδομάδα (Μ. Δευτέρα και Μ. Τρίτη) ο Στέφανος Σαμοΐλης θα συμμετάσχει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, όπου αναμένεται να συζητηθεί η προσαρμογή κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα. Με την οδηγία επιδιώκεται η πλήρης απελευθέρωση των διαδικασιών, τουλάχιστον όσον αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για αποφάσεις που, αν ληφθούν, δεσμεύουν τις επόμενες γενεές για ολόκληρες δεκαετίες.

“Κώλυμα” για τις Εργατικές Κατοικίες στις Κουλίνες.

“Κώλυμα” του αρμόδιου υπουργού, με συνέπεια να απουσιάζει από τη Βουλή, δεν επέτρεψε τη συζήτηση ως επίκαιρης της Ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη στατικότητα (οπλισμός και ποιότητα σκυροδέματος) των Εργατικών Κατοικιών στις Κουλίνες. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Στέφανος Σαμοΐλης δήλωσε ότι θα επιμείνει, ώστε οι αρμόδιοι να μελετήσουν σε βάθος το θέμα και να δώσουν υπεύθυνες απαντήσεις. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η πολιτεία για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο για χρόνια ταλαιπωρεί εκατοντάδες οικιστές του συγκροτήματος των Εργατικών Κατοικιών.

Στέφανος Σαμοΐλης
βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο προεκλογικός αγώνας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα στοιχίσει πανάκριβα στους πολίτες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Ο προεκλογικός αγώνας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα στοιχίσει πανάκριβα στους πολίτες.

Δηλώσεις του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη για την ‘‘έξοδο στις αγορές’’ και την επίσκεψη Μέρκελ.

Κέρκυρα, 13/04/2014

Στην πολυδιαφημιζόμενη έξοδο της χώρας στις αγορές, καθώς και στην επίσκεψη Μέρκελ, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης.

Την ίδια εβδομάδα, μαζί με τη χώρα μας, στις διεθνείς αγορές επέστρεψαν χώρες όπως το Πακιστάν, η Ζάμπια  και η Σρι-Λάνκα, και μάλιστα, με υπερπροσφορά, σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η έξοδος στις αγορές, δεν σημαίνει και καλή πορεία της οικονομίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, συμβαίνει το αντίθετο. Η έξοδος στις αγορές γίνεται προς όφελος του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου. Τα “λιμνάζοντα” διεθνώς χρήματα, υπολογίζονται στο 1 τρις ευρώ, τα οποία επενδύονται στις αναδυόμενες αγορές, προκειμένου οι επενδυτές να έχουν υψηλά κέρδη.

Βέβαια, στην περίπτωση του Πακιστάν, το επιτόκιο έφτασε το 8,25 %, αλλά και το πραγματικό επιτόκιο της Ελλάδας δεν είναι 4,95%, καθώς ο πληθωρισμός της χώρας μας είναι αρνητικός (-1,49%), διαμορφώνοντας το επιτόκιο δανεισμού στο 6,44%. Έτσι, υπολογίζεται ότι το επιπλέον χρέος που αναλαμβάνει η χώρα μας, με την έξοδο της στις αγορές, για την επόμενη 5ετία πλησιάζει τα 650 εκ. ευρώ, το οποίο φυσικά φορτώνεται στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ο προεκλογικός αγώνας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα στοιχίσει πανάκριβα στους πολίτες.

Στην ενίσχυση αυτού του προεκλογικού αγώνα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και η επίσκεψη της κας Άνγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα. Η παρουσία της Γερμανίδας καγκελαρίου στη χώρα μας, ήρθε να επιβεβαιώσει την εφαρμοζόμενη πολιτική λιτότητας.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να διαμορφώσει κλίμα ευφορίας, αποσκοπώντας στην απόκρυψη και στον αποπροσανατολισμό από άλλα δυσάρεστα γεγονότα, όπως το περίφημο “Μπαλτάκος gate”, σκάνδαλο το οποίο έχει ταρακουνήσει τη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

Όμως οι πολίτες αυτής της χώρας, με τους 2 εκατομμύρια ανέργους, με τα 320.000 λουκέτα της αγοράς, με το πλήθος των ανασφάλιστων, όσων δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και εκείνων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, καταλαβαίνουν ποια είναι η πραγματικότητα.

Στέφανος Σαμοΐλης
βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Περιοδεία της «ΑΝΑΣΑ» και της «Νέας Ριζοσπαστικής Κίνησης» στη Βόρεια Κέρκυρα

Περιοδεία της «ΑΝΑΣΑ» και της «Νέας Ριζοσπαστικής Κίνησης» στη Βόρεια Κέρκυρα

Κέρκυρα, 11/04/2014

Περιοδεία στο Καβαλούρι, στους Καρουσάδες και στις Νυμφές, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης 10/4 ο περιφερειακός συνδυασμός «ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά» με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ιονίων Θόδωρο Γαλιατσάτο και ο δημοτικός συνδυασμός «Νέα Ριζοσπαστική Κίνηση» με τον υποψήφιο δήμαρχο Κέρκυρας Κώστα Νικολούζο. Τους δύο επικεφαλής των συνδυασμών συνόδευαν η υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας Νικολέττα Πανδή και υποψήφιοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα πρέπει να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση καταδίκης των εφαρμοζόμενων αντιλαϊκών πολιτικών, και να αποτελέσουν προάγγελο της συνολικότερης πολιτικής ανατροπής, τόνισε ο Θόδωρος Γαλιατσάτος, απευθύνοντας μήνυμα συστράτευσης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα που υποφέρουν από την κυβερνητική βαρβαρότητα.

Ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τουριστική οικονομία και στην ανάγκη εξομάλυνσης της τουριστικής αγοράς, με παράλληλη ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα της παραγωγής.

Η ΑΝΑΣΑ καταθέτει τη δική της ολοκληρωμένη δυναμική πρόταση, θεωρώντας ότι, αν συνεχιστεί η σημερινή πολιτική σε κεντρικό επίπεδο και δεν αλλάξουν τα πρόσωπα που την εφαρμόζουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η επόμενη 5ετία θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση για το λαό.

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, υπογράμμισε ότι στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές και στις εθνικές, όποτε αυτές γίνουν, τα πολιτικά δεδομένα σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο  πρέπει να ανατραπούν και να εφαρμοστεί μία πολιτική που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο Δήμος οφείλει να στηρίξει δομές και δράσεις που θα βοηθήσουν τα πληττόμενα κοινωνικά στρώματα. Ο “Καλλικράτης” πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη. Να ενισχύσουμε την αποκέντρωση, με τη διαμόρφωση τεσσάρων διοικητικών κέντρων (σε βορρά, μέση, νότο και πόλη), με αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Να δώσουμε ουσιαστικό – ενεργό ρόλο στα Τοπικά Συμβούλια. Να αναστρέψουμε την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζουν, τόσο η Πόλη της Κέρκυρας όσο και η κερκυραϊκή περιφέρεια, εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε η απερχόμενη δημοτική αρχή.

Κοινή πεποίθηση του Περιφερειακού και του Δημοτικού συνδυασμού, σε επίπεδο Κέρκυρας και Ιόνιων Νησιών, οι οποίοι στηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η δυναμική πρέπει να εκφραστεί πρωτίστως από την ίδια την κοινωνία. Μάλιστα, οι κάτοικοι μετέφεραν τον προβληματισμό τους για διάφορα ζητήματα (Πρωτογενής Τομέας, αποψίλωση της Κέρκυρας από δημόσιες υπηρεσίες, απουσία σύνδεσης των Ιόνιων Νησιών μεταξύ τους κ.ο.κ.), δείχνοντας ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις θέσεις της ΑΝΑΣΑ και της Νέας Ριζοσπαστικής Κίνησης.

Tο Γραφείο Τύπου

Η Φωτεινή Βάκη και ο Αλέκος Μιχαλάς υποψήφιοι με την ΑΝΑΣΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ για τα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιονίων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Φωτεινή Βάκη και ο Αλέκος Μιχαλάς υποψήφιοι με την ΑΝΑΣΑ

Κέρκυρα, 11/04/2014

Δύο ακόμη ονόματα υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων της ΑΝΑΣΑ στην Κέρκυρα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιονίων Θόδωρος Γαλιατσάτος.

Ο Θόδωρος Γαλιατσάτος, παρουσιάζοντας τις υποψηφιότητες με την ΑΝΑΣΑ της πανεπιστημιακού του Ιονίου Πανεπιστημίου Φωτεινής Βάκη και του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στην Κέρκυρα Αλέκου Μιχαλά, ανέφερε:

Από τις περιοδείες μας, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στο Μεγανήσι, στην Κέρκυρα, γινόμαστε αποδέκτες του μηνύματος νίκης και ανατροπής της ΑΝΑΣΑ στα Ιόνια Νησιά.

Η Κέρκυρα, ο αγωνιζόμενος λαός της, οι αγρότες, οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, με τους οποίους επικοινωνούμε, βλέπουν ότι η στήριξη της ΑΝΑΣΑ αποτελεί αναγκαστική επιλογή για τη ΝΙΚΗ και την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Για να σταθεί η ΠΙΝ στα πόδια της και να μετατραπεί σε ηγέτιδα δύναμη στην ευρύτερη περιοχή.

Ο λαός των Ιονίων, θα συμβάλει αποφασιστικά στον αγώνα για την οριστική αποστομωτική απάντηση απέναντι στους μνημονιακούς συνδυασμούς που ανέχτηκαν και υπηρέτησαν την κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική.

Παρουσιάζουμε σήμερα δύο ακόμη πρόσωπα που συμμετέχουν στο συνδυασμό της ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά, ως υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κέρκυρας. Πρόκειται για δύο πρόσωπα γνωστά στην Κέρκυρα για τους αγώνες και τη δράση τους: Την καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Φωτεινή Βάκη, και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Αλέκο Μιχαλά.

Η Φωτεινή Βάκη, διδάσκει από το 2005 ιστορία της φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει ξεχωρίσει -τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Αθήνα- για τη συνεπή και ανιδιοτελή δράση της μέσα στους προοδευτικούς χώρους των κοινωνικών και εκπαιδευτικών κινημάτων της Ελλάδας.

Ο Αλέκος Μιχαλάς, έχει πλούσια αυτοδιοικητική δράση, ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιόνιων Νησιών, και ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Κέρκυρας. Επί πολλά χρόνια συνδικαλιστής στον χώρο των ΟΤΑ, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ Κέρκυρας, μέλος της Διοίκησης του Νομαρχιακού Τμήματος Κέρκυρας της ΑΔΕΔΥ, αντιπρόσωπος στην ΠΟΕ-ΟΤΑ και στην ΑΔΕΔΥ. Έχει διατελέσει επίσης γραμματέας της Ν.Ε.  ΠΑΣΟΚ Κέρκυρας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Tο Γραφείο Τύπου

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Οι αντιδράσεις των μικρομεσαίων του τουρισμού, να αποκτήσουν φωνή και να γίνουν διεκδικήσεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη

Οι αντιδράσεις των μικρομεσαίων του τουρισμού, να αποκτήσουν φωνή και να γίνουν διεκδικήσεις.

Παρέμβαση του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων Ελλάδος.

Κέρκυρα, 09/04/2014

Με την παρέμβαση του στην 17η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΔΕ), ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος Τουρισμού Στέφανος Σαμοΐλης έθεσε ρητά αυτό που συνομολογείται εδώ και αρκετό καιρό: ότι όλες οι πρόσφατες παρεμβάσεις της μνημονιακής κυβέρνησης επιταχύνουν τη διάλυση της μικρής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η σημερινή συγκυρία είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τις μικρές επιχειρήσεις του τουρισμού και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ειδικότερα. Το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, που κυρώθηκε «κατά παραγγελία» του ΟΟΣΑ, στα όρια της αντισυνταγματικότητας, προώθησε σειρά διατάξεων, οι οποίες απελευθερώνουν τον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων σε βαθμό απορρύθμισης, αθέμιτου ανταγωνισμού και διάλυσης.

Η κατάργηση του θεσμού της θεώρησης τιμών, η προώθηση των αστικών μισθώσεων για την ενοικίαση βιλών ή διαμερισμάτων, η εισαγωγή της έννοιας των μονοκατοικιών μέχρι 80 τ.μ. ως τουριστικών επαύλεων και η άρση της υποχρεωτικότητας εγγραφής σε επιμελητήρια, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τον κλάδο των μικρών καταλυμάτων. Ο τελευταίος, έτσι κι αλλιώς, στραγγαλίζεται από την δυσβάστακτη και ταξική φορολογία (έμμεση και άμεση), τα έντονα φαινόμενα εποχικότητας, και το διαχρονικά στρεβλό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που τροφοδοτεί το all inclusive, τη συγκεντροποίηση και τα μονοπώλια.

Ο τουρισμός δε μπορεί να είναι υπόθεση από λίγους για λίγους, αλλά πρέπει να σχεδιάζεται με τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας και να διαχέει τα οφέλη του στο σύνολο της. Το «success story» που επιχειρεί να οικοδομήσει η υπουργός Τουρισμού, έχει ανοίξει το χάσμα ανάμεσα στους μεγάλους και στους μικρούς του τουρισμού. Εν τέλει, η αύξηση ορισμένων μόνο μεγεθών δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό στόχο της τουριστικής πολιτικής, όσο ο τουρισμός αποσυνδέεται από την τοπική παραγωγή, την ενίσχυση της εργασίας και την προστασία των τουριστικών πόρων.

Η επανανοηματοδότηση του επιμελητηριακού θεσμού, με τη δημιουργία ενός ισχυρού Τουριστικού Επιμελητηρίου, η ανάδειξη συνεργατικών – συνεταιριστικών σχημάτων και δικτυώσεων, η ενίσχυση των προγραμμάτων «Κοινωνικός Τουρισμός» και κατ’ επέκταση του εσωτερικού τουρισμού, η ρύθμιση των οφειλών, ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος και η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυρήνα των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε όλα τα παραπάνω, αλλά και στις δίκαιες διεκδικήσεις του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων απέναντι στη μνημονιακή καταστροφή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σύμμαχος.

Στέφανος Σαμοΐλης
βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ