Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Τουρισμός με κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Τουρισμός με κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Επιτυχής και ουσιαστική η παρουσίαση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό.
12/12/2014

 
Στο κατάμεστο από τουριστικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς αμφιθέατρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τις θέσεις του για τον τουρισμό το μεσημέρι της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου.
 
Η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, έδωσε το στίγμα της πολιτικής συγκυρίας. Εν συνεχεία παρουσίασε τις γενικές αφετηρίες των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό, στα πλαίσια ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και εξόδου από το Μνημόνιο.
 
Ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου Μιχάλης Κριτσωτάκης, ανέλυσε διεξοδικά τις βασικές αιχμές του προγράμματος. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τουρισμός, όπου θα μεγεθύνονται, όχι μόνο ορισμένα μεγέθη, αλλά οι θετικές επιδράσεις στην κοινωνία. Η κοινωνική ανταποδοτικότητα στον τουρισμό ταυτίζεται με τη σύνδεση του τουρισμού με το υπόλοιπο παραγωγικό πλέγμα και τη διάχυση των οφελών του στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.
 
Πιο συγκεκριμένα: Για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σημασία έχει η πραγματική εργασία, η ανακατανομή του εισοδήματος, η αναδιανομή του πλούτου, η στήριξη των μικρομεσαίων, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο κοινωνικός χαρακτήρας του κράτους, η έξοδος από το Μνημόνιο και από την κρίση. Όλα αυτά στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό, τα ονομάσαμε εν συντομία “τουρισμό με κοινωνική ανταποδοτικότητα”.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης από το υπουργείο Τουρισμού ενταγμένο στα πλαίσια του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου και το οποίο θα εξειδικεύεται σε επιμέρους Περιφερειακά Σχέδια Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Όσο για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των ευρύτερων περιοχών των τουριστικών προορισμών (δηλαδή των περιβαλλοντικών, ενεργειακών, παραγωγικών δυνατοτήτων τους) πρέπει υποχρεωτικά: να επανακαθοριστούν οι χρήσεις γης, να ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο, να καταρτιστεί ένα νέο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο μέρος του οποίου θα είναι το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό και φυσικά να επανακαθοριστούν τόσο η έννοια του κορεσμού όσο και οι μέχρι σήμερα κορεσμένες τουριστικά περιοχές.
 
Για τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας προτείνεται: η ίδρυση Τουριστικού Επιμελητηρίου ως ΝΠΔΔ (ή μετατροπή του υπάρχοντος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου σε Τουριστικό) και τη θεσμική του συνεργασία με όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ρύθμιση των οφειλών των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα και άλλες ιδιαιτερότητες αντί της κατάσχεσης περιουσιών και επιχειρήσεων, η κρατική ενθάρρυνση και ενίσχυση για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των  λειτουργικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων και η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις.
 
Για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τρεις είναι οι βασικοί άξονες πολιτικής, η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και η συνεργατική και συνεταιριστική οικονομία.
 
Για τις τουριστικές επενδύσεις, δεδομένου πως ο τουρισμός έχει πραγματική προοπτική όσο στηρίζονται και οι άλλοι παραγωγικοί τομείς, προστατεύεται το περιβάλλον και αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε Περιφέρειας εμείς προτείνουμε τα εξής: την ύπαρξη αναπτυξιακής τράπεζας υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, να αναμορφωθεί εκ βάθρων το επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο ευνοούσε  συστηματικά τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις μαζικού χαρακτήρα, να αναμορφωθεί συνολικά ο νόμος για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», ώστε να συμπεριληφθούν στις προβλέψεις του σκοποί και δραστηριότητες τουριστικής  φύσεως, μέσω των οποίων, μπορούν να υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων παραγωγικού σκοπού και τέλος η χώρα να αποσυνδεθεί από τις προβλέψεις αιρεσιμοτήτων του νέου προγράμματος 20142020, οι οποίες εξαρτούν τη ροή της χρηματοδότησης από την επίτευξη  συγκεκριμένων μακροοικονομικών μεγεθών.
 
Όσον αφορά στα αναπτυξιακά εργαλεία, η τουριστική στρατηγική της κυβέρνησης της Αριστεράς: α) θεμελιώνεται μέσω του σταματήματος του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων τουριστικών ακινήτων, β) οικοδομείται μέσω της επανεξέτασης των συμβάσεων παραχώρησης, χρήσης και ιδιοκτησίας που υπογράφηκαν επί Μνημονίου και της ανάκτησης της δημόσιας τουριστικής περιουσίας, γ) αναπτύσσεται μέσω της ίδρυσης δημόσιου – κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, ενάντια στις μονοπωλιακές τάσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και στα φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών, δ) μέσω της εξέτασης των μεσομακροπρόθεσμων δυνατοτήτων ύπαρξης δημόσιου εθνικού αερομεταφορέα και ε) μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός σύγχρονου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης σε όλη την Ελλάδα.
 
Για την Εκπαίδευση και την Εργασία, εκτός από την αποκατάσταση μισθών, επιδομάτων και συλλογικών συμβάσεων, την ακύρωση των αντιλαϊκών και αντεργατικών νόμων και την καθιέρωση του «Ενιαίου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης» και του «Ενιαίου Δημόσιου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας», ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει α) να αποκαταστήσει την εργασιακή αξιοπρέπεια στον τομέα του τουρισμού, με βάση την αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός με ποιότητα έναντι των τουριστών χωρίς η ποιότητα αυτή να αντανακλά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας, β) να διευκολύνει την απρόσκοπτη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα, γ) να συνδέσει την αδειοδότηση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων με ρήτρες προσωπικού και απασχόλησης, δ) να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να αυστηροποιήσει το θεσμικό πλαίσιο κατά της μαύρης εργασίας, ε) να καταργήσει την απορρύθμιση του επαγγέλματος του ξεναγού, στ) να εντάξει τον τουρισμό ως αυτόνομο γνωστικό κλάδο στο γενικότερο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και τέλος να εξασφαλίσει τη θεσμική εκπροσώπηση στη λειτουργία του από το υπουργείο Τουρισμού”.
 
Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι “σε αυτή την μακρά προσπάθεια των τελευταίων 2,5 χρόνων εκατοντάδες μέλη του κόμματος, κορυφαίοι επιστήμονες από την πανεπιστημιακή κοινότητα,  εργαζόμενοι στους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς συνέβαλλαν με ενεργό τρόπο έτσι ώστε σήμερα να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο”.
 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα με παρεμβάσεις από την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων νήσων Σπύρο Γαλιατσάτο, τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. Ανδρεάδη, τον Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ. Τσακίρη και τον Πρόεδρο της ΠΟΕΕ – ΥΤΕ κ. Προύντζο.
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τις προγραμματικές θέσεις του, συνεχίζει τη διαβούλευση ισότιμα με όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου