Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων»

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων»

Κέρκυρα, 18/07/2014

Οι τέσσερις υπουργοί που απαρτίζουν το Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν λάβει τις αποφάσεις τους για τη συνολική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών χρεών («κόκκινα δάνεια»).

Με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας, προωθείται σχέδιο για τη δημιουργία εξωδικαστικού μηχανισμού διαχείρισης, μέσω του οποίου οι τράπεζες, που κατά κανόνα αποτελούν τους μεγαλύτερους πιστωτές των επιχειρήσεων, θα αποφασίζουν για τις αναδιαρθρώσεις χρεών του επιχειρηματικού τομέα, έναντι των ασφαλιστικών ταμείων, του Δημοσίου, των εργαζόμενων και των προμηθευτών. Οι τραπεζίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το πρόβλημα όπως τους βολεύει, με στόχο την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους από τα κόκκινα δάνεια, αδιαφορώντας για όλες τις τραγικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία, αλλά και για τις ανάγκες που υπάρχουν για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Είναι άλλη μια παραχώρηση προς τις τράπεζες, για να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης δικαιωμάτων στα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών. Ταυτόχρονα, πρόκειται για μια καλοστημένη παγίδα για την περαιτέρω μείωση των εσόδων του Δημοσίου και την απαξίωση των ασφαλιστικών ταμείων, αφού δεν θα θεωρείται πλέον απαραίτητη η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στον αντίποδα αυτής της τραπεζοκεντρικής αντίληψης, ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυγίανση των τραπεζών (καθαρισμός του χαρτοφυλακίου τους από τις επισφάλειες και επιστροφή στην πιστωτική λειτουργία, δηλαδή στην παροχή ρευστότητας), με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι ο τερματισμός της λιτότητας και η απελευθέρωση της κοινωνίας και της οικονομίας από το «άχθος» των κόκκινων δανείων. Για εμάς, το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης θα έπρεπε εξαρχής να συνδυαστεί με ένα αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο συνολικό σχέδιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Η πρότασή μας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών βασίζεται στη δημιουργία ενός ενδιάμεσου δημόσιου φορέα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ο οποίος θα αναλάβει τη θεσμοθέτηση και την εποπτεία της εφαρμογής ενός απλού, αποτελεσματικού, διαφανούς και δίκαιου προγράμματος ρύθμισης των κόκκινων δανείων, με αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια που θα προστατεύουν τους αδύνατους και όσους έχουν πληγεί από την κρίση. Το πρόγραμμα θα είναι δυνατό να επεκταθεί και στη διαχείριση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ΔΕΚΟ.

Τα δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν στο σύνολό τους και δεν υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν από τις τράπεζες λόγω μη βιωσιμότητας της ρύθμισης, θα είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στον φορέα.

Μόνο με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους δεν θα αφεθούν οι τράπεζες ανεξέλεγκτες να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια με τις γνωστές πρακτικές τους, που αποβαίνουν υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων και εις βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των δανειοληπτών, ενώ παράλληλα οι τράπεζες θα μπορέσουν να παίξουν το πραγματικό τους ρόλο, που είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, μέσω της παροχής ρευστότητας σε υγιείς επιχειρήσεις, αποτελώντας μοχλό επανεκκίνησης της οικονομίας και τόνωσης της απασχόλησης.

Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου