Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Η απερχόμενη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Σαμοΐλη
Η απερχόμενη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου.

Κέρκυρα 23-04-15

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Δ.Σ του ΓΝΚ προτίθεται να παραχωρήσει με συμβάσεις μίσθωσης: α) τον περιβάλλοντα χώρο του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κερκύρας προς τον ΚΟΙΣΠΕ και β) Κτίριο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 15 (πρώην Νοσηλευτική Σχολή) προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας.

Ανεξάρτητα από το θετικό έργο που επιτελούν οι δυο αυτοί φορείς ΚΟΙΣΠΕ  -  Ερυθρός Σταυρός οι δομές των οποίων πρέπει να ενισχυθούν, προκύπτουν κάποια ερωτήματα που χρίζουν διερεύνηση και αφορούν το ΔΣ του ΓΝΚ. Η παρούσα Επιστολή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παρέμβαση στα εσωτερικά του ΔΣ του ΓΝΚ, παρά μέρος ενός δημόσιου διαλόγου που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχει προηγηθεί.

Ως προς την πρώτη παραχώρηση, παρατηρούμε ότι επιτρέπεται μεν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 17 του Ν. 2716/1999, η παραχώρηση εκ μέρους του Δημοσίου, των δημοσίων οργανισμών, των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών τους προσώπων η παραχώρηση κατά χρήση στον ΚΟΙΣΠΕ πραγμάτων κινητών ή ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων, πλην όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις του Ν. 715/11979 (ΦΕΚ 212 Α) «περί του τρόπου ενέργειας υπό των ΝΠΔΔ προμηθειών, μισθώσεων, εκμισθώσεων», ιδίως δε των άρθρων 38 και 39. Σε περίπτωση δε που συναφθούν συμβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του ως άνω Ν. 715/1979, αυτές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Στην προκειμένη περίπτωση, η παραχώρηση απευθείας στον ΚΟΙΣΠΕ του περιβάλλοντα χώρου του πρώην Ψ.Ν.Κ αντί χαμηλού (όπως αναφέρουν οι έγκυρες πληροφορίες) μηνιαίου μισθώματος προκειμένου ο ΚΟΙΣΠΕ να τον εκμεταλλευτεί ως χώρο στάθμευσης, τη στιγμή που αν γινόταν πλειοδοτικός διαγωνισμός το ΨΝΚ θα πετύχαινε πολλαπλάσιο μίσθωμα και συνεπώς πολλαπλάσια έσοδα, πιστεύουμε ότι  είναι αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον. Εξάλλου, πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι το Δ.Σ του Νοσοκομείου,  του οποίου ζητήθηκε η παραίτηση από τον Υπουργό Υγείας το αργότερο έως 30.4.2015, σπεύδει να προχωρήσει στην ανωτέρω παραχώρηση, η οποία θα δεσμεύει τη νέα Διοίκηση.

Ως προς τη δεύτερη παραχώρηση παρατηρούμε ότι και εδώ μάλλον παρακάμπτεται η νόμιμη διαδικασία του νόμου 715/79 για την παραχώρηση του κτιρίου, χωρίς, μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση να υφίσταται νομική εξαίρεση, όπως της πρώτης περίπτωσης του άρθρου 12 παρ. 17 του Ν. 2716/99. Βέβαια, το ΔΣ του ΓΝΚ ίσως επικαλεστεί ότι ο Ερυθρός Σταυρός, θα ανακατασκευάσει το κτίριο με δικές του δαπάνες (π.χ. χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ), οι οποίες, όμως, θα συμψηφιστούν με τα μισθώματα. Πλην όμως και εδώ δεν είναι νόμιμη η διαδικασία της παραχώρησης χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό, διότι δεν ισχύει η εξαίρεση του άρθρου 39 του ν. 715/99. Εξάλλου, εάν όντως υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης, γιατί να μην την πάρει το ίδιο το Νοσοκομείο, ώστε να ανακατασκευάσει το κτίριο, εφόσον, αυτό κρίνεται σκόπιμο, και να το χρησιμοποιήσει για δικούς του σκοπούς; Ας σημειωθεί ότι διατηρούμε επιφυλάξεις για το αν έχει ελεγχθεί από το Νοσοκομείο, ποιο είναι το κόστος της ανακατασκευής του κτιρίου, εάν, δηλαδή, πράγματι, αυτό ανέρχεται στο ύψος που ισχυρίζεται ο Ερυθρός Σταυρός, ο συμψηφισμός του οποίου συμφωνείται ότι θα γίνει με τα μισθώματα. Έτσι, όμως, παραμένει απολύτως αόριστο και το ποσό του μηνιαίου μισθώματος και ο χρόνος παραχώρησης.

Υπογραμμίζουμε ότι, έχει ήδη παρθεί ομόφωνη Απόφαση (28-06-13 19η Συνεδρίαση) του ΔΣ του ΓΝΚ με την οποία στο εν λόγω ακίνητο θα στεγαστεί η υπό δημιουργία Μονάδα Απεξάρτησης από αλκοόλ και ναρκωτικά του Ψυχιατρικού Τομέα Κέρκυρας, απόφαση με την οποία συμφωνούμε και θέτουμε μάλιστα σε άμεση προτεραιότητα υλοποίησης.

Σημειωτέον επίσης ότι, τόσο το 6ο Δημοτικό Σχολείο, όσο και το 12ο Δημοτικό Κέρκυρας, επιθυμούσαν την παραχώρηση του συγκεκριμένου κτιρίου, προκειμένου να καλύψουν τις πιεστικές στεγαστικές ανάγκες των αντίστοιχων νηπιαγωγείων.

Αν, το υπάρχον Δ.Σ αποφασίσει θετικά σχετικά με τις ανωτέρω δύο παραχωρήσεις, ακόμη κι αν δεν υπογραφούν αμέσως οι σχετικές συμβάσεις, οι αποφάσεις αυτές θα δεσμεύουν το επόμενο Δ.Σ, το οποίο θα είναι υποχρεωμένο να τις υλοποιήσει.

Ο βουλευτής της Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει να επισημάνει τα  σκιώδη σημεία της υπόθεσης των δυο πιθανών παραχωρήσεων και υπενθυμίζει ότι η κλασική λογική που υιοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, όπου κατά την αποχώρησή της “έστησε” εκατοντάδες “παγίδες” στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να επαναληφθεί. Τονίζουν δε ότι πρέπει να αποδειχτεί το δημόσιο συμφέρον της όποιας παραχώρησης της τελευταίας στιγμής και τα μέλη του ΔΣ του ΓΝΚ να αποφύγουν την ανάληψη δεσμεύσεων και υποχρεώσεων σε βάρος του ΝΠΔΔ που εκπροσωπούν.

Γι' αυτό προτείνει και απευθύνει Δημόσια Επιστολή προς το ΔΣ του ΓΝΚ, οι δυο απευθείας παραχωρήσεις ακινήτων – αν χρειαστεί – να συντελεστούν υπό την αποκλειστική ευθύνη της επόμενης Διοίκησης του ΓΝΚ., η οποία θα αναλάβει και την πολιτική, ποινική και αστική ευθύνη σε περίπτωση που προσβληθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Στέφανος Σαμοΐλης
Βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου