Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Αποκατάσταση της ζημιάς των μικροομολογιούχων-αποταμιευτών.

Αποκατάσταση της ζημιάς των μικροομολογιούχων-αποταμιευτών.
Τροπολογία 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
 
Κέρκυρα, 07/11/2014

Το PSI του Μαρτίου 2012, επέφερε την οικονομική καταστροφή 15.000 περίπου φυσικών προσώπων και των οικογενειών τους, κυρίως μικροομολογιούχων-αποταμιευτών, που είχαν εμπιστευθεί οικονομίες μιας ζωής στο Ελληνικό Κράτος. Οι ομολογιούχοι έχοντας επενδύσει σε ελληνικά κρατικά ομόλογα βρίσκονται, σήμερα, με τις αποταμιεύσεις τους «κουρεμένες» κατά 53,5% και με νέα ομόλογα λήξεως από το έτος 2023 έως το έτος 2042. Πληρώνουν με αυτόν τον τρόπο, την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ίδιο το κράτος, αλλά και τις υποσχέσεις των εκπροσώπων του πάλαι ποτέ δικομματισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των χιλιάδων ομολογιούχων για την εύρεση λύσης τόσο για το οικονομικό σκέλος - από τις καταγραφόμενες σημαντικές απώλειες που υπέστησαν -  όσο και για την ηθική αποκατάστασή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, επεξεργάστηκε, μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των μικρομολογιούχων, τις καλύτερες δυνατές στις παρούσες συνθήκες λύσεις για την αποκατάστασή τους, παρενέβη με τροπολογία σε σχέδιο Νόμου που κατέθεσε η Κυβέρνηση.

Η τροπολογία, την οποία υπογράφουν 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:
 
Βαλαβάνη Όλγα-Νάντια
Βούτσης Νικόλαος
Γάκης Δημήτριος
Γελαλής Δημήτριος
Δρίτσας Θεόδωρος
Κωνσταντοπούλου Ζωή
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Μητρόπουλος Αλέξιος
Σαμοΐλης Στέφανος
Στρατούλης Δημήτριος

προβλέπει συγκεκριμένα:
  • Ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, δικαιούχους τίτλων (ομόλογα) του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν ως «επιλέξιμοι τίτλοι» και αντικαταστάθηκαν με νέους τίτλους εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τον Ν. 4050/2012 (Α’ 36), κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους (PSI), υπό την προϋπόθεση ότι δεν δηλώθηκε ρητώς εκ μέρους τους συναίνεση στη διαδικασία αντικατάστασης, δεν πρόκειται για επαγγελματίες επενδυτές και δεν πρόκειται για πρόσωπα που είχαν λάβει κρατικούς τίτλους ως αποζημίωση απόλυσης. Για τους τελευταίους θα υπάρξει ειδική ρύθμιση.
  • προβλέπεται η αποκατάσταση της ζημίας των ως άνω προσώπων, (η οποία ζημία - «κούρεμα» υπολογίζεται σε ποσοστό 53,5% της αξίας των τίτλων πριν την αντικατάστασή τους), με την έκδοση νέων τίτλων (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ειδικού Σκοπού). Η αποκατάσταση θα αφορά στο 100% για ζημία έως 100.000 ευρώ, ενώ για το μέρος της ζημίας που θα ξεπερνά το ποσό αυτό η αποκατάσταση θα είναι μερική, όπως ορίζεται ειδικότερα.
  • ρυθμίζεται η Διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου: προηγείται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), με την οποία προσδιορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ενώ εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να εκδώσει Πρόσκληση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για τη συμμετοχή των φυσικών προσώπων στη διαδικασία. Η έκδοση των νέων τίτλων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΓΛΚ και του ΟΔΔΗΧ. Υπενθυμίζεται ότι οι εισηγήσεις των ανωτέρω δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών κατά το χρόνο προ του PSI ήταν να μην ενταχθούν σε αυτό οι μικρο-ομολογιούχοι.
Επιπλέον, εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
  • Για τον υπολογισμό της συνολικής ζημίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή κτήσης ανά ομόλογο.
  • Η αποκατάσταση αφορά και όσους ήταν δικαιούχοι κατά τον κρίσιμο χρόνο της αντικατάστασης των τίτλων τους και προέβησαν μεταγενέστερα σε πώλησή τους, με αφαίρεση αξίας ίσης με την αξία του τιμήματος που εισέπραξαν από την πώληση.
  • Η αποκατάσταση αφορά στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που διακρατούσαν φυσικά πρόσωπα έως την 10η Μαΐου 2010. Όσοι ομολογιούχοι προχώρησαν σε αύξηση θέσεων/αγορά ομολόγων από την 11η Μαΐου 2010 και εντεύθεν, θα αποζημιωθούν κατά την προτεινόμενη διαδικασία μόνο για το μέρος που κατείχαν  ως την προαναφερόμενη ημερομηνία (10.5.2010).
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σταδιακής  αποκατάστασης των πληγών και των αδικιών, που έχει προκαλέσει η εφαρμογή των καταστροφικών Μνημονίων στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση αυτές τις προτάσεις, θα σταθεί στο πλευρό των μικροομολογιούχων, μέσα σε μια περίοδο, όπου η πλειοψηφία της κοινωνίας έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη τη στήριξη του κράτους ως εργαλείο ανακοπής της ανθρωπιστικής κρίσης και όχι ως μέσο διεύρυνσής της.

Το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου